Akcje CYKLICZNE

Nasze akcje
Relacje

Co robimy?

2 stycznia - MSZE ZA DUSZE Ś.P DMOWSKIEGO

Co roku w styczniu, wspominając rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, organizujemy Msze Święte w całej Polsce, na których modlimy się za zbawienie duszy naszego ideowego patrona.

14 lutego „Kocham Polskę”

Popularne Walentynki to również rocznica powstania Armii Krajowej
– dla nas, Wszechpolaków, to dzień, w którym podkreślamy miłość do Ojczyzny. Można nas spotkać na ulicach wielu miast, gdzie rozdajemy tematyczne plakaty i zachęcamy do włączania się w akcję krzewienia przywiązania do naszego kraju.

1 marca – Marsze Żołnierzy Wyklętych

W marcu wspominamy Żołnierzy Wyklętych – w większych miastach organizujemy marsze, składamy kwiaty w miejscach pamięci i krzewimy pamięć o bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego.

21 marca – Fala Życia

Ochrona życia nienarodzonych to jeden z naszych priorytetów. Dlatego w Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa zwracamy na nią szczególną uwagę. Tego dnia staramy się uwrażliwiać społeczeństwo na to, że osoby z zespołem Downa nie są społecznym marginesem, a ludźmi z ogromnym potencjałem. 

Pielgrzymka Środowiska Narodowego

W czasie Wielkiego Postu lub krótko po Wielkanocy Wszechpolacy z całej Polski wraz z grupami pielgrzymów zjeżdżają się do Częstochowy, na Jasną Górę – tam spotykamy się pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, dziękując za otrzymane łaski w codziennej pracy na rzecz dobra narodu oraz prosząc o błogosławieństwo. 

15 sierpnia – Marsz Zwycięstwa

W połowie sierpnia świętujemy zwycięstwo polskich wojsk nad bolszewikami. Tego dnia maszerujemy przez ulice Warszawy, manifestując radość z powodu wiktorii nad Wisłą. Dziękujemy za szczególne wsparcie patronce tego dnia – Matce Boskiej, w dniu jej Wniebowzięcia. 

Listopad – Zapal Znicz Bohaterom

Troszczymy się o pamięć o naszych przodkach. W listopadzie odwiedzamy groby patriotów, przedwojennych Wszechpolaków i narodowców, dbamy o miejsca pochówku i zapalamy znicze. Dzięki akcji „Zapal Znicz Bohaterom” troszczymy się o opuszczone miejsca pamięci, odnawiając wspomnienia o zapomnianych bohaterach.

11 listopada – Marsz Niepodległości

Bierzemy udział w organizowaniu największej manifestacji patriotycznej w Europie. Już od ponad 10 lat, co roku, zjeżdżamy do Warszawy, aby upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, jednocześnie odważnie świadcząc o przywiązaniu do Ojczyzny. 

Paczka dla Kresowiaka

Jako organizacja narodowa pamiętamy o naszych rodakach na Kresach. Utrzymujemy kontakt z Polakami na Litwie, Białorusi i Ukrainie i organizujemy wysyłkę paczek do najbardziej potrzebujących.

Akcja „Kupuj polskie”

Patriotyzm konsumencki to ważny aspekt naszej działalności. Dlatego podkreślamy, jak istotne jest wspieranie polskich firm oraz produktów. 

Obozy, szkoły kwartalne, rekolekcje

Co roku organizujemy obozy letnie (nad morzem) i zimowe (w górach) dla naszych działaczy oraz tematyczne szkoły kwartalne. Każda szkoła i obóz zawiera element formacyjny, dzięki czemu poza integracją mamy okazję do poszerzania wiedzy. Spotykamy się także na wyjazdowych rekolekcjach, aby wspólnie rozważać prawdy wiary i dbać o duchowy rozwój.