Wyślij nam wiadomość

Kontakt
Kontakt

Napisz do nas!

FAQ
Jakie warunki muszą spełniać członkowie i jakie mają obowiązki?

Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby w wieku od lat 15 do 30. Kandydat na członka zwyczajnego po odbyciu stażu kandydackiego składa Prezesowi Okręgu deklarację członkowską zawierającą poparcie dwóch członków zwyczajnych. Treść deklaracji określony jest przez Zarząd Główny.

Co jeśli nie skończyłem 15 roku życia?

Osoba, która chce podjąć działalność w Młodzieży Wszechpolskiej, a jest poniżej 15 r.ż. może uczęszczać na spotkania organizacyjne mając status sympatyka Organizacji.

Co jeśli w moim mieście nie ma struktur Młodzieży Wszechpolskiej?

W tym przypadku zachęcamy do kontaktu. Zachęcamy do zakładania lokalnych struktur Młodzieży Wszechpolskiej – zostań liderem środowiska narodowego w swoim mieście!

Ile trwa staż kandydacki i na czym polega?

Czas trwania stażu kandydackiego wynosi 6 miesięcy, chyba, że istnieje uzasadnione podejrzenie co do prawidłowego wypełnienia przez kandydata statutowych obowiązków Młodzieży Wszechpolskiej. W takim przypadku staż kandydacki może zostać przedłużony przez Sąd Koleżeński na wniosek Prezesa lub Prezesa Okręgu do 1 roku.

Na staż kandydacki składa się: regularne uczęszczani na cotygodniowe spotkania wybranego koła Młodzieży Wszechpolskiej oraz zaliczenie I kanonu lektur. Osobą weryfikującą postęp kandydata dotyczący zdawalności lektur zajmuje się przedstawiciel Wydziału Formacyjnego.

Jakie są prawa członka Młodzieży Wszechpolskiej?

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  • aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w Zjeździe, właściwym Zjeździe Okręgu i właściwym Zebraniu Koła,
  • udziału w zebraniach właściwego Koła,
  • udziału w zebraniach władz Stowarzyszenia, do których zostali wybrani lub powołani,
  • korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  • używania nazw, haseł, znaków i innych symboli Stowarzyszenia za zgodą właściwego Prezesa Okręgu, o ile okoliczności nie sprawiają, że byłoby to niegodne,
  • odwoływania się od dotyczących ich osoby decyzji władz Stowarzyszenia  do odpowiednich władz Stowarzyszenia.

Co robimy?

Chesz nas wspomóc?

Jak Dołączyć?

Rzecznik prasowy

Adam Leszczyński
[email protected]
511 254 879

sekretariat

Koło Przyjaciół MW

Dane adresowe

Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska
KRS: 0000156223
NIP: 5262322144
Regon: 632042578
ul. Świderska 109J/19
03-128 Warszawa