POLITYKA PRYWATNOŚCI

a) Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej “Polityką”) ma na celu uregulowanie przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska (zwane dalej jako “Stowarzyszenie”), z siedzibą w Warszawie, ul. Świderska 109 J m.19, 03-128 Warszawa (Polska), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000156223, za pośrednictwem strony internetowej www.mw.org.pl (w tym wszystkich jej przetłumaczonych wersji, a zwanej dalej “witryną”), a także w ramach codziennej działalności Stowarzyszenia tj. wykonywaniu jego zadań statutowych, organizacyjnych oraz wszelkich pozostałych działań Stowarzyszenia, w których przetwarzamy dane osobowe.

Stowarzyszenie  jest zobowiązane do ochrony prywatności, wobec czego zarządzamy prywatnością innych jak naszą własną. Dzielimy się z Tobą niniejszą polityką prywatności po to, abyś był poinformowany o tym, jak traktujemy Twoje dane osobowe oraz aby powiedzieć o naszym wysiłku wkładanym w to, by zachować Twoje informacje bezpieczne i poufne.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym, co zostało zawarte w Polityce, aby zrozumieć nasze zasady traktowania i zarządzania Twoimi danymi osobowymi. Używając lub mając dostęp do witryny, zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także w każdym przypadku, gdy przekazujesz swoje dane osobowe Stowarzyszeniu.

Zasady te mają zastosowanie tylko do informacji gromadzonych przez witrynę (www.mw.org.pl ) oraz za pośrednictwem oficjalnych kanałów Stowarzyszenia w mediach społecznościowych, lecz nie ma zastosowania do informacji zebranych przez inne powiązane strony internetowe, strony trzecie oraz aplikacje trzecich stron, które mogą przekierowywać na nasze strony i które mogą być dostępne z naszych stron. Zasady zawarte w Polityce odnoszą się również do kontaktu poza siecią („offline”) pomiędzy użytkownikiem a Stowarzyszeniem.

Polityka ta może się zmieniać w czasie, (patrz: Zmiany w polityce prywatności), a dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z przyjęciem tych zmian . Prosimy czytać i przeglądać politykę regularnie, aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami. W każdym przypadku, jeśli dokonamy istotnych zmian, będziemy publikować informacje o nich na naszej stronie internetowej oraz zostaniesz o nich poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.

b) Tożsamość i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Zgodnie z artykułem 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/179, (zwane dalej “RODO”), Stowarzyszenie informuje, że dane osobowe podane za pośrednictwem formularzy online dostępnych na naszej witrynie zostaną włączone do zbiorów danych osobowych, za których przetwarzanie odpowiedzialne jest Stowarzyszenie.

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, można skontaktować się z nami pod nami za pomocą adresu poczty elektronicznej, zamieszczonego na stronie: [email protected]

c) Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Razem z informacjami, które nam Pan/Pani przekazuje, zbieramy pewne dodatkowe dane, aby móc ulepszać i profesjonalizować nasze działania i być w stanie lepiej realizować naszą misję i cele Stowarzyszenia.

Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem witryny będą wykorzystywane do następujących celów:

 • Rekrutacja do Stowarzyszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego w witrynie pod adresem dolacz.mw.org.pl: Stowarzyszenie wykorzysta dane, które umieści Pan/Pani w formularzach online, aby umożliwić Panu/Pani szybkie przejście procesu rekrutacji, a także w celu bezpośredniego kontaktu z Panem/Panią ze strony Stowarzyszenia. Podstawą prawną, która pozwala Stowarzyszeniu na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest prawny uzasadniony interes administratora, w myśl artykułu 6.1 pkt f RODO, przy czym zaznaczamy, że podanie danych osobowych w formularzach witryny jest dobrowolne.
 • Wysyłania Panu/Pani „Newslettera”, w którym informujemy w formie wiadomości rozsyłanych pocztą elektroniczną o naszych aktualnych działaniach oraz wyzwaniach stojących przed nami, jak również sukcesach, którymi chcielibyśmy się w Państwem podzielić: Stowarzyszenie używa danych, które wprowadzi Pan/Pani do witryny, aby umożliwić Panu/Pani rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia i udostępnianie jej znajomym, rodzinie i innym osobom. Podstawą prawną pozwalającą Stowarzyszeniu na legalne przetwarzanie Pana/Pani danych w tym celu jest zgoda udzielona na podstawie artykułu 6.1 pkt a RODO.
 • Prowadzenie elektronicznej komunikacji marketingowej o naszych akcjach i inicjatywach wartych zaangażowania, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować: Stowarzyszenie wykorzystuje Pana/Pani dane osobowe do wysyłania pocztą elektroniczną wiadomości oraz podziękowań i innych wiadomości;; publikacjami na wybrane tematy lub o Stowarzyszeniu, komunikacji o wsparciu finansowym wybranych przedsięwzięć lub o zbiorowym finansowaniu (crowdfunding) konkretnej kampanii lub akcji; informowanie o możliwości zamiany jednorazowej darowizny na rzecz Stowarzyszenia na regularne wsparcie; ponadto jeśli poda nam Pan/Pani swój numer telefonu lub adres pocztowy, chociaż nie jest to obowiązkowe, możemy skontaktować się z Panem/Panią telefonicznie, smsem lub wysyłając korespondencję na adres pocztowy na tematy związane z programem darowizn lub poinformować Pana/Panią o innych sposobach, jakimi można wesprzeć naszą działalność; lub też wysyłając zaproszenia na wydarzenia Stowarzyszenia. Większość komunikacji marketingowej jest wysyłana pocztą elektroniczną, a czasami także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podstawą prawną, która pozwala Stowarzyszeniu na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 pkt a RODO.
 • Zarządzanie darowiznami, których dobrowolnie dokonał/a Pan/Pani na rzecz Stowarzyszenia: Stowarzyszenie obsługuje Pana/Pani dane bankowe w celu przeprowadzenia odpowiednich transakcji (jednorazowych i regularnych) darowizn, które zechce Pan/Pani uczynić na rzecz Stowarzyszenia. Podstawą prawną, która pozwala Stowarzyszeniu na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest prawny uzasadniony interes administratora, o którym mowa w artykule 6.1 pkt f RODO. Dane Pana/Pani karty kredytowej są gromadzone i przetwarzane na naszej stronie obsługującej darowizny za pośrednictwem platform płatniczych podmiotów trzecich, dlatego też podlegają one polityce prywatności tychże podmiotów. Nie mamy kontroli ani nie jesteśmy odpowiedzialni za proces zbierania, wykorzystywania i rozpowszechniania Pana/Pani danych osobowych przez podmioty trzecie. Otrzymujemy tylko informację o wysokości płatności; nie przechowujemy ani nie zapisujemy numeru Pana/Pani karty kredytowej w naszych systemach. W przypadku wpłat darowizn na nasze konta zastrzegamy na podstawie niniejszej podstawy przetwarzania danych osobowych możliwość wysyłania podziękowań w formie poczty elektronicznej lub korespondencyjnej.

Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem realnego kontaktu („offline”) będą wykorzystywane do następujących celów:

 • Przetwarzania danych osobowych kandydatów i członków Stowarzyszenia, w celach prowadzenia rejestru członków, kandydatów, efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz strukturami i działalnością Stowarzyszenia, na podstawie uzasadnionego prawnego interesu administratora, o którym mowa w artykule 6.1 pkt f RODO,
 • Realizacji misji i statutowych celów Stowarzyszenia oraz pozostałej działalności organizacyjnej, w szczególności w formach: organizacji wydarzeń publicznych, prowadzenia wydarzeń skierowanych do określonych grup osób, organizacji zgromadzeń publicznych, kampanii społecznych, koordynacji wolontariatu, zapewnieniu sprawnego obiegu informacji wewnętrznej i zewnętrznej, zbiórek publicznych, akcji marketingowych, petycji, obywatelskich inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych, a także we wszystkich innych formach niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji misji i celów statutowych Stowarzyszenia, na podstawie prawnego uzasadnionego interesu administratora, o którym mowa w artykule 6.1 pkt f RODO,
 • Informowania sympatyków, darczyńców, opinii publicznej tj. niezidentyfikowanego kręgu osób dla Stowarzyszenia, zbierania danych kontaktowych i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla powyższych, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z artykułem 6.1 pkt a RODO. Informujemy, że niniejszą zgodę mogą w każdej chwili Państwo wycofać.
 • Utrwalania oraz publikacji materiałów multimedialnych z akcji społecznych i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie, które obejmują przetwarzanie i publikację (w Internecie, w witrynie, mediach społecznościowych, za pośrednictwem streamingu, w materiałach informacyjnych Stowarzyszenia) Państwa wizerunku oraz głosu w zakresie, w którym Państwa wizerunek oraz głos stanowi jedynie element całości przebiegu powyższych wydarzeń, na podstawie prawnego uzasadnionego interesu administratora, o którym mowa w artykule 6.1 pkt f RODO.

d) Bezpieczeństwo danych

W chwili gdy przekazuje Pan/Pani Stowarzyszeniu swoje dane osobowe, podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Pana/Pani dane będą traktowane w sposób bezpieczny i poufny. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet nie może gwarantować 100% bezpieczeństwa. Z tego powodu Stowarzyszenie wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych i zapobiec ich zniszczeniu, utracie, nielegalnemu dostępowi lub nielegalnym zmianom. Środki te podjęto po uwzględnieniu kryteriów, takich jak zasięg, kontekst i cel przetwarzania danych, warunki techniczne oraz istniejące ryzyko.

e) Dzieci

Stowarzyszenie nie wymaga podania danych osobowych na temat dzieci. Odwiedzający stronę, którzy są w wieku poniżej 13 roku życia powinni zwrócić się o pomoc rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku korzystania z witryny i nie podawać żadnych danych osobowych identyfikacyjnych na stronie. Na przykład, użytkownicy poniżej 13 roku życia nie powinni przekazywać darowizny chroniąc swoje nazwisko,  adres, informacje kontaktowe lub inne informacje, a także nie powinni korzystać z głównych narzędzi witryny Stowarzyszenia.

f) Cookies

Używamy plików cookie (małe pliki danych, które są generowane w przeglądarce użytkownika Internetu i są pod kontrolą przeglądarki) dla celów czysto analitycznych, które nie obejmują identyfikacji użytkownika.

Zobacz więcej szczegółów na temat Polityki Cookies Stowarzyszenia poniżej Polityki prywatności.

g) Dane śledzenia URL

Adresy URL, o których mowa w wiadomości e-mail mogą zawierać identyfikator, który pozwala nam rozpoznać osobę podejmującą działania na naszej stronie. Używamy tych adresów URL, aby uprościć proces interakcji ze Stowarzyszeniem przez internet, a także w celach statystycznych i analitycznych. Czasem wyświetlana jest skrócona wersja URL, który odnosi się do dłuższego URL z identyfikatorem. Robimy to, aby ułatwić wyświetlanie, aby zapobiec uszkodzeniu linków podczas kopiowania, a także w celu zapewnienia zgodności z programami pocztowymi, które nie obsługują długich adresów URL. Kiedy krótki adres URL będzie wyświetlony w e-mailu, będzie można zobaczyć pełny adres URL w pasku adresu przeglądarki, jeśli adres dotyczy dostępu do strony internetowej.

h) Linki do innych stron internetowych

Witryna może zawierać linki do stron osób trzecich, jak również inne witryny internetowe mogą zawierać linki do naszej witryny. Strony internetowe nieprowadzone przez Stowarzyszenie działają według własnych zasad użytkowania i polityki prywatności. Stowarzyszenie nie ma żadnej kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich, wobec czego prosimy o szczególną ostrożność przechodząc do zewnętrznych stron internetowych. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych osób trzecich, nie popiera ich i nie jest odpowiedzialny za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w domenach podmiotów trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności, ani bezpośrednio, ani pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z zastosowaniem lub podaniem treści, reklamy, produktu lub innych materiałów z tych stron lub dostępnych na nich.

i) Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom lub osobom, które mogą wykorzystywać je do własnych celów:

 • wewnątrz Stowarzyszenia – struktury wszystkich szczebli, w szczególności władze centralne, władze okręgów, wydziały i krajowe jednostki organizacyjne oraz lokalne, a także innym upoważnionym do przetwarzania danych osobowych członkom Stowarzyszenia  przez Administratora Danych Osobowych w zakresie udzielonych upoważnień.
 • na zewnątrz Stowarzyszenia – Podmioty prowadzone przez Stowarzyszenie (podmioty powiązane), a także w wyjątkowych sytuacjach zewnętrzne podmioty i jednostki (osoby trzecie), z którymi Stowarzyszenie współpracuje oraz realizuje własną misję i cele, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Ponadto niektóre podmioty działające na zlecenie Stowarzyszenia mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych i innych informacji, aby pomóc Stowarzyszeniu w obsłudze przetwarzania danych osobowych i zapewnieniu najwyższej jakości przetwarzania danych. Stowarzyszenie gwarantuje, że wymienione wyżej podmioty przestrzegają odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które mają w tym przypadku bezpośrednie zastosowanie.

Stowarzyszenie jest organizacją krajową i nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych poza granicę Polski. Informujemy, że w pewnych okolicznościach określonych prawem organy wymiaru sprawiedliwości, policja, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa z siedzibą w Polsce mogą mieć prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, w granicach i na podstawie prawa, i w takim wypadku Stowarzyszenie może zostać zobowiązane do ujawnienia Państwa danych nawet bez udzielonej zgody.

j) Dostęp do danych osobowych i ich poprawianie

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie może w dowolnym momencie przeglądać i aktualizować własne dane osobowe, składając pisemny wniosek w tym zakresie na adres: [email protected] lub na adres korespondencyjny Stowarzyszenia. 

k) Uprawnienia

Użytkownicy Witryny, a także wszystkie osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie mogą korzystać z przysługujących im praw dostępu, poprawiania, sprzeciwu, usuwania i ograniczania dostępu do swoich danych w odniesieniu do Stowarzyszenia. Jeśli wniosek nie spełnia niezbędnych wymagań, Stowarzyszenie może zażądać jego poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli stwierdzi Pan/Pani, że Pana/Pani żądanie nie zostało prawidłowo rozpatrzone, może Pan/Pani złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: UODO), pod adresem: www.uodo.gov.pl. Pana/Pani prawa w zakresie ochrony danych są następujące:


Uprawnienia
Co się na nie składa
Prawo dostępu Sprawdzenie, jakie dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie
Prawo do sprostowania Zmiana danych osobowych, które przetwarza Stowarzyszenie jeżeli są nieprawidłowe.
Prawo do sprzeciwu Żądanie, aby Stowarzyszenie nie wykorzystywało danych osobowych do poszczególnych celów
Prawo do usunięcia Żądanie, aby Stowarzyszenie usunęło dane osobowe
Prawo do ograniczenia Żądanie, aby Stowarzyszenie ograniczyło przetwarzanie danych osobowych do określonego zakresu
Prawo do zgłoszenia roszczenia właściwym organom Złożenie skargi na działania Stowarzyszenia do UODO

l) Zmiany w Polityce Prywatności

Stowarzyszenie może zmienić w całości lub skorygować niniejsze zasady w dowolnym czasie według własnego uznania w granicach i na podstawie obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych.

Zachęcamy wszystkich naszych użytkowników do regularnego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną Polityką prywatności.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w sposobie gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych, zamieścimy ogłoszenie na stronie głównej naszej witryny i powiadomimy o tym e-mailem.

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności dotyczące swoich danych osobowych lub zasad przetwarzania danych naj stronie, prosimy napisać do nas o tym na adres: [email protected].

Zaktualizowano 23 kwietnia 2020 r. Najnowsze aktualizacje Polityki prywatności Stowarzyszenia zapewniają większą kontrolę nad danymi osobowymi i wdrażają nowe europejskie i krajowe przepisy dotyczące ochrony danych.

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona na podstawie Polityki Prywatności CitizenGO, na podstawie licencji CreativeCommons, o której mowa poniżej: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.pl.

POLITYKA COOKIES

a) Używanie Cookies i Web Bugs przez witrynę

Strony internetowe Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska (dalej: Stowarzyszenie) używają ¨Cookies¨ oraz podobnych narzędzi (znanych dalej „Cookies”). Cookies są plikami wysyłanymi przez serwer do przeglądarki po to, aby zaznaczyć aktywność użytkownika na konkretnej stronie, stronach, w aplikacjach oraz serwisach stron Stowarzyszenia. Pierwszym celem Cookies jest zapewnić użytkownikowi szybki dostęp do wybranych usług. Ponadto, Cookies dostosowują usługi świadczone przez strony Stowarzyszenia, ułatwiają i zapewniają każdemu użytkownikowi informacje, którymi jest lub może być zainteresowany, w zależności od korzystania z poszczególnych usług.

Strony Stowarzyszenia używają Cookies do dostosowywania i ułatwiania wyszukiwania użytkownika. Cookies są kojarzone wyłącznie z anonimowym użytkownikiem oraz jego komputerem i nie pozwalają na ujawnianie danych osobowych. Użytkownik może skonfigurować swoją wyszukiwarkę i odrzucić instalację Cookies wysyłanych przez strony bez możliwości decydowania przez użytkownika, do jakiej treści ma dostęp. Jednakże, ostrzegamy, iż w takim przypadku funkcjonowanie strony może być zaburzone.

Strony Stowarzyszenia używają również Web Bugs, które stanowią drobne i przejrzyste obrazy osadzone w wiadomościach e-mail. Kiedy użytkownik otwiera e-mail, obraz jest pobierany wraz z pozostałą treścią e-maila i ujawnia, czy dany e-mail został otwarty czy nie. Strony Stowarzyszenia używają tych informacji dla celów statystycznych oraz dla prowadzenia badań analitycznych na temat odbierania poczty elektronicznej.

b) Rodzaje, cele i zadania Cookies

Pod względem twarłości, Cookies mogą być podzielone na logowanie Cookies sesyjnych i Cookies trwałe. Pierwsze znikają w chwili, w której przeglądarka zostaje zamknięta. Drugie znikają wtedy, gdy osiągnęły cel, dla którego zostały stworzone lub kiedy zostają ręcznie usunięte.

Ponadto, w zależności od celu, można kwalifikować Cookies w następujący sposób:

COOKIES PERFORMANCE: Ten typ Cookies zapamiętuje preferencje narzędzi występujących w usługach w taki sposób, że nie trzeba ponownie konfigurować usług przy każdej wizycie. Obejmuje np.

● Ustawienia głośności wideo lub audio użytkownika.

● Szybkość transmisji wideo, która jest zgodna z przeglądarką.

COOKIES GEOLOKALIZACYJNE: Pliki te są wykorzystywane do określenia, w jakim kraju znajduje się użytkownik podczas żądania usługi. Plik ten jest całkowicie anonimowy i jest używany tylko do kształtowania treści lokalizacji użytkownika.

COOKIES REJESTRACJI: Cookies rejestracyjne są generowane, gdy użytkownik jest zarejestrowany lub otworzył sesję. Cookies te są używane do identyfikacji w usługach z następujących powodów:

● Utrzymanie identyfikacji użytkownika polega na tym, że jeśli zamyka on usługę, wyłącza przeglądarkę lub wyłącza komputer, to będzie możliwe automatyczne rozpoznanie go, gdy ponownie skorzysta on z usługi, nawet bez konieczności ponownej weryfikacji. Funkcja ta może być usunięta, jeśli użytkownik kliknie na zamknięcie sesji i jej skasowanie. Gdy wejdzie na stronę kolejny raz, będzie musiał na nowo się zalogować.

● Sprawdzanie, czy użytkownik jest uprawniony do korzystania z wskazanych usług. Dodatkowo, niektóre usługi mogą używać wtyczki z sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Gdy użytkownik loguje się do usługi z sieci społecznościowej, poświadcza, że upoważnia portal społecznościowy do zachowania trwale plików cookie, które zapamiętują jego tożsamość i zapewniają dostęp do usługi do momentu jej wygaśnięcia. Użytkownik może usunąć ciasteczka i zablokować dostęp do serwisów społecznościowych, aktualizując swoje preferencje dla określonej sieci społecznej.

COOKIES ANALITYCZNE: Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza usługi oraz korzysta z narzędzi od dostawcy zewnętrznego (Stowarzyszenie zazwyczaj korzysta z usługi Google Analytics do tych celów) generuje analityczne Cookies w swoim komputerze.

c) Jak wyłączyć cookies i Web Bugs w większości przeglądarek?

Normalnie można zatrzymać akceptowanie Cookies przez przeglądarkę lub przestać akceptować Cookies z danej usługi.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na zmianę konfiguracji Cookies. Ustawienia te zwykle znajdują się w “Opcjach” i “Ustawieniach” menu przeglądarki. Można ustawić przeglądarkę lub sposób odbierania poczty e-mail w taki sposób, że zainstaluje się darmowe wtyczki, aby uniknąć błędów, które to są pobierane przy otwieraniu wiadomości e-mail.

d) Jakie są konsekwencje wyłączenia Cookies

Niektóre z cech usługi zostaną wyłączone, co oznacza, że na przykład dane lokalizacyjne nie zostaną przekazane, dostęp do niektórych treści dedykowanych może być ograniczony, nie zostaną przekazane lub zebrane dane statystyczne i analityczne, Twoje ustawienia w witrynie będą za każdym resetowane, inne usługi witryny mogą działać niewłaściwie lub ich funkcjonalność może zostać zaburzona.

Aktualizacje i zmiany w Polityce Cookies

Strony Stowarzyszenia mogą zmienić politykę Cookies na zgodnie z wymogami prawnymi, regulacjami lub w celu dostosowania polityki do instrukcji wydanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w związku z czym użytkownicy są zachęcani do regularnego odwiedzania strony.

Jeśli zostaną wprowadzone znaczące zmiany w powyższej polityce Cookies, informacje o nich zostaną umieszczone na stronie lub wysłane poprzez e-mail.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

a) Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej “Polityką”) ma na celu uregulowanie przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska (zwane dalej jako “Stowarzyszenie”), z siedzibą w Warszawie, ul. Świderska 109 J m.19, 03-128 Warszawa (Polska), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000156223, za pośrednictwem strony internetowej www.mw.org.pl (w tym wszystkich jej przetłumaczonych wersji, a zwanej dalej “witryną”), a także w ramach codziennej działalności Stowarzyszenia tj. wykonywaniu jego zadań statutowych, organizacyjnych oraz wszelkich pozostałych działań Stowarzyszenia, w których przetwarzamy dane osobowe.

Stowarzyszenie  jest zobowiązane do ochrony prywatności, wobec czego zarządzamy prywatnością innych jak naszą własną. Dzielimy się z Tobą niniejszą polityką prywatności po to, abyś był poinformowany o tym, jak traktujemy Twoje dane osobowe oraz aby powiedzieć o naszym wysiłku wkładanym w to, by zachować Twoje informacje bezpieczne i poufne.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym, co zostało zawarte w Polityce, aby zrozumieć nasze zasady traktowania i zarządzania Twoimi danymi osobowymi. Używając lub mając dostęp do witryny, zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, a także w każdym przypadku, gdy przekazujesz swoje dane osobowe Stowarzyszeniu.

Zasady te mają zastosowanie tylko do informacji gromadzonych przez witrynę (www.mw.org.pl ) oraz za pośrednictwem oficjalnych kanałów Stowarzyszenia w mediach społecznościowych, lecz nie ma zastosowania do informacji zebranych przez inne powiązane strony internetowe, strony trzecie oraz aplikacje trzecich stron, które mogą przekierowywać na nasze strony i które mogą być dostępne z naszych stron. Zasady zawarte w Polityce odnoszą się również do kontaktu poza siecią („offline”) pomiędzy użytkownikiem a Stowarzyszeniem.

Polityka ta może się zmieniać w czasie, (patrz: Zmiany w polityce prywatności), a dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z przyjęciem tych zmian . Prosimy czytać i przeglądać politykę regularnie, aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami. W każdym przypadku, jeśli dokonamy istotnych zmian, będziemy publikować informacje o nich na naszej stronie internetowej oraz zostaniesz o nich poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.

b) Tożsamość i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Zgodnie z artykułem 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/179, (zwane dalej “RODO”), Stowarzyszenie informuje, że dane osobowe podane za pośrednictwem formularzy online dostępnych na naszej witrynie zostaną włączone do zbiorów danych osobowych, za których przetwarzanie odpowiedzialne jest Stowarzyszenie.

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, można skontaktować się z nami pod nami za pomocą adresu poczty elektronicznej, zamieszczonego na stronie: [email protected]

c) Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Razem z informacjami, które nam Pan/Pani przekazuje, zbieramy pewne dodatkowe dane, aby móc ulepszać i profesjonalizować nasze działania i być w stanie lepiej realizować naszą misję i cele Stowarzyszenia.

Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem witryny będą wykorzystywane do następujących celów:

 • Rekrutacja do Stowarzyszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego w witrynie pod adresem dolacz.mw.org.pl: Stowarzyszenie wykorzysta dane, które umieści Pan/Pani w formularzach online, aby umożliwić Panu/Pani szybkie przejście procesu rekrutacji, a także w celu bezpośredniego kontaktu z Panem/Panią ze strony Stowarzyszenia. Podstawą prawną, która pozwala Stowarzyszeniu na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest prawny uzasadniony interes administratora, w myśl artykułu 6.1 pkt f RODO, przy czym zaznaczamy, że podanie danych osobowych w formularzach witryny jest dobrowolne.
 • Wysyłania Panu/Pani „Newslettera”, w którym informujemy w formie wiadomości rozsyłanych pocztą elektroniczną o naszych aktualnych działaniach oraz wyzwaniach stojących przed nami, jak również sukcesach, którymi chcielibyśmy się w Państwem podzielić: Stowarzyszenie używa danych, które wprowadzi Pan/Pani do witryny, aby umożliwić Panu/Pani rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia i udostępnianie jej znajomym, rodzinie i innym osobom. Podstawą prawną pozwalającą Stowarzyszeniu na legalne przetwarzanie Pana/Pani danych w tym celu jest zgoda udzielona na podstawie artykułu 6.1 pkt a RODO.
 • Prowadzenie elektronicznej komunikacji marketingowej o naszych akcjach i inicjatywach wartych zaangażowania, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować: Stowarzyszenie wykorzystuje Pana/Pani dane osobowe do wysyłania pocztą elektroniczną wiadomości oraz podziękowań i innych wiadomości;; publikacjami na wybrane tematy lub o Stowarzyszeniu, komunikacji o wsparciu finansowym wybranych przedsięwzięć lub o zbiorowym finansowaniu (crowdfunding) konkretnej kampanii lub akcji; informowanie o możliwości zamiany jednorazowej darowizny na rzecz Stowarzyszenia na regularne wsparcie; ponadto jeśli poda nam Pan/Pani swój numer telefonu lub adres pocztowy, chociaż nie jest to obowiązkowe, możemy skontaktować się z Panem/Panią telefonicznie, smsem lub wysyłając korespondencję na adres pocztowy na tematy związane z programem darowizn lub poinformować Pana/Panią o innych sposobach, jakimi można wesprzeć naszą działalność; lub też wysyłając zaproszenia na wydarzenia Stowarzyszenia. Większość komunikacji marketingowej jest wysyłana pocztą elektroniczną, a czasami także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podstawą prawną, która pozwala Stowarzyszeniu na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 pkt a RODO.
 • Zarządzanie darowiznami, których dobrowolnie dokonał/a Pan/Pani na rzecz Stowarzyszenia: Stowarzyszenie obsługuje Pana/Pani dane bankowe w celu przeprowadzenia odpowiednich transakcji (jednorazowych i regularnych) darowizn, które zechce Pan/Pani uczynić na rzecz Stowarzyszenia. Podstawą prawną, która pozwala Stowarzyszeniu na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest prawny uzasadniony interes administratora, o którym mowa w artykule 6.1 pkt f RODO. Dane Pana/Pani karty kredytowej są gromadzone i przetwarzane na naszej stronie obsługującej darowizny za pośrednictwem platform płatniczych podmiotów trzecich, dlatego też podlegają one polityce prywatności tychże podmiotów. Nie mamy kontroli ani nie jesteśmy odpowiedzialni za proces zbierania, wykorzystywania i rozpowszechniania Pana/Pani danych osobowych przez podmioty trzecie. Otrzymujemy tylko informację o wysokości płatności; nie przechowujemy ani nie zapisujemy numeru Pana/Pani karty kredytowej w naszych systemach. W przypadku wpłat darowizn na nasze konta zastrzegamy na podstawie niniejszej podstawy przetwarzania danych osobowych możliwość wysyłania podziękowań w formie poczty elektronicznej lub korespondencyjnej.

Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem realnego kontaktu („offline”) będą wykorzystywane do następujących celów:

 • Przetwarzania danych osobowych kandydatów i członków Stowarzyszenia, w celach prowadzenia rejestru członków, kandydatów, efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz strukturami i działalnością Stowarzyszenia, na podstawie uzasadnionego prawnego interesu administratora, o którym mowa w artykule 6.1 pkt f RODO,
 • Realizacji misji i statutowych celów Stowarzyszenia oraz pozostałej działalności organizacyjnej, w szczególności w formach: organizacji wydarzeń publicznych, prowadzenia wydarzeń skierowanych do określonych grup osób, organizacji zgromadzeń publicznych, kampanii społecznych, koordynacji wolontariatu, zapewnieniu sprawnego obiegu informacji wewnętrznej i zewnętrznej, zbiórek publicznych, akcji marketingowych, petycji, obywatelskich inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych, a także we wszystkich innych formach niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji misji i celów statutowych Stowarzyszenia, na podstawie prawnego uzasadnionego interesu administratora, o którym mowa w artykule 6.1 pkt f RODO,
 • Informowania sympatyków, darczyńców, opinii publicznej tj. niezidentyfikowanego kręgu osób dla Stowarzyszenia, zbierania danych kontaktowych i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla powyższych, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z artykułem 6.1 pkt a RODO. Informujemy, że niniejszą zgodę mogą w każdej chwili Państwo wycofać.
 • Utrwalania oraz publikacji materiałów multimedialnych z akcji społecznych i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie, które obejmują przetwarzanie i publikację (w Internecie, w witrynie, mediach społecznościowych, za pośrednictwem streamingu, w materiałach informacyjnych Stowarzyszenia) Państwa wizerunku oraz głosu w zakresie, w którym Państwa wizerunek oraz głos stanowi jedynie element całości przebiegu powyższych wydarzeń, na podstawie prawnego uzasadnionego interesu administratora, o którym mowa w artykule 6.1 pkt f RODO.

d) Bezpieczeństwo danych

W chwili gdy przekazuje Pan/Pani Stowarzyszeniu swoje dane osobowe, podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Pana/Pani dane będą traktowane w sposób bezpieczny i poufny. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet nie może gwarantować 100% bezpieczeństwa. Z tego powodu Stowarzyszenie wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych i zapobiec ich zniszczeniu, utracie, nielegalnemu dostępowi lub nielegalnym zmianom. Środki te podjęto po uwzględnieniu kryteriów, takich jak zasięg, kontekst i cel przetwarzania danych, warunki techniczne oraz istniejące ryzyko.

e) Dzieci

Stowarzyszenie nie wymaga podania danych osobowych na temat dzieci. Odwiedzający stronę, którzy są w wieku poniżej 13 roku życia powinni zwrócić się o pomoc rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku korzystania z witryny i nie podawać żadnych danych osobowych identyfikacyjnych na stronie. Na przykład, użytkownicy poniżej 13 roku życia nie powinni przekazywać darowizny chroniąc swoje nazwisko,  adres, informacje kontaktowe lub inne informacje, a także nie powinni korzystać z głównych narzędzi witryny Stowarzyszenia.

f) Cookies

Używamy plików cookie (małe pliki danych, które są generowane w przeglądarce użytkownika Internetu i są pod kontrolą przeglądarki) dla celów czysto analitycznych, które nie obejmują identyfikacji użytkownika.

Zobacz więcej szczegółów na temat Polityki Cookies Stowarzyszenia poniżej Polityki prywatności.

g) Dane śledzenia URL

Adresy URL, o których mowa w wiadomości e-mail mogą zawierać identyfikator, który pozwala nam rozpoznać osobę podejmującą działania na naszej stronie. Używamy tych adresów URL, aby uprościć proces interakcji ze Stowarzyszeniem przez internet, a także w celach statystycznych i analitycznych. Czasem wyświetlana jest skrócona wersja URL, który odnosi się do dłuższego URL z identyfikatorem. Robimy to, aby ułatwić wyświetlanie, aby zapobiec uszkodzeniu linków podczas kopiowania, a także w celu zapewnienia zgodności z programami pocztowymi, które nie obsługują długich adresów URL. Kiedy krótki adres URL będzie wyświetlony w e-mailu, będzie można zobaczyć pełny adres URL w pasku adresu przeglądarki, jeśli adres dotyczy dostępu do strony internetowej.

h) Linki do innych stron internetowych

Witryna może zawierać linki do stron osób trzecich, jak również inne witryny internetowe mogą zawierać linki do naszej witryny. Strony internetowe nieprowadzone przez Stowarzyszenie działają według własnych zasad użytkowania i polityki prywatności. Stowarzyszenie nie ma żadnej kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich, wobec czego prosimy o szczególną ostrożność przechodząc do zewnętrznych stron internetowych. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych osób trzecich, nie popiera ich i nie jest odpowiedzialny za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w domenach podmiotów trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności, ani bezpośrednio, ani pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z zastosowaniem lub podaniem treści, reklamy, produktu lub innych materiałów z tych stron lub dostępnych na nich.

i) Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom lub osobom, które mogą wykorzystywać je do własnych celów:

 • wewnątrz Stowarzyszenia – struktury wszystkich szczebli, w szczególności władze centralne, władze okręgów, wydziały i krajowe jednostki organizacyjne oraz lokalne, a także innym upoważnionym do przetwarzania danych osobowych członkom Stowarzyszenia  przez Administratora Danych Osobowych w zakresie udzielonych upoważnień.
 • na zewnątrz Stowarzyszenia – Podmioty prowadzone przez Stowarzyszenie (podmioty powiązane), a także w wyjątkowych sytuacjach zewnętrzne podmioty i jednostki (osoby trzecie), z którymi Stowarzyszenie współpracuje oraz realizuje własną misję i cele, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Ponadto niektóre podmioty działające na zlecenie Stowarzyszenia mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych i innych informacji, aby pomóc Stowarzyszeniu w obsłudze przetwarzania danych osobowych i zapewnieniu najwyższej jakości przetwarzania danych. Stowarzyszenie gwarantuje, że wymienione wyżej podmioty przestrzegają odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które mają w tym przypadku bezpośrednie zastosowanie.

Stowarzyszenie jest organizacją krajową i nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych poza granicę Polski. Informujemy, że w pewnych okolicznościach określonych prawem organy wymiaru sprawiedliwości, policja, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa z siedzibą w Polsce mogą mieć prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, w granicach i na podstawie prawa, i w takim wypadku Stowarzyszenie może zostać zobowiązane do ujawnienia Państwa danych nawet bez udzielonej zgody.

j) Dostęp do danych osobowych i ich poprawianie

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie może w dowolnym momencie przeglądać i aktualizować własne dane osobowe, składając pisemny wniosek w tym zakresie na adres: [email protected] lub na adres korespondencyjny Stowarzyszenia. 

k) Uprawnienia

Użytkownicy Witryny, a także wszystkie osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie mogą korzystać z przysługujących im praw dostępu, poprawiania, sprzeciwu, usuwania i ograniczania dostępu do swoich danych w odniesieniu do Stowarzyszenia. Jeśli wniosek nie spełnia niezbędnych wymagań, Stowarzyszenie może zażądać jego poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli stwierdzi Pan/Pani, że Pana/Pani żądanie nie zostało prawidłowo rozpatrzone, może Pan/Pani złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: UODO), pod adresem: www.uodo.gov.pl. Pana/Pani prawa w zakresie ochrony danych są następujące:


Uprawnienia
Co się na nie składa
Prawo dostępu Sprawdzenie, jakie dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie
Prawo do sprostowania Zmiana danych osobowych, które przetwarza Stowarzyszenie jeżeli są nieprawidłowe.
Prawo do sprzeciwu Żądanie, aby Stowarzyszenie nie wykorzystywało danych osobowych do poszczególnych celów
Prawo do usunięcia Żądanie, aby Stowarzyszenie usunęło dane osobowe
Prawo do ograniczenia Żądanie, aby Stowarzyszenie ograniczyło przetwarzanie danych osobowych do określonego zakresu
Prawo do zgłoszenia roszczenia właściwym organom Złożenie skargi na działania Stowarzyszenia do UODO

l) Zmiany w Polityce Prywatności

Stowarzyszenie może zmienić w całości lub skorygować niniejsze zasady w dowolnym czasie według własnego uznania w granicach i na podstawie obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych.

Zachęcamy wszystkich naszych użytkowników do regularnego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną Polityką prywatności.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w sposobie gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych, zamieścimy ogłoszenie na stronie głównej naszej witryny i powiadomimy o tym e-mailem.

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności dotyczące swoich danych osobowych lub zasad przetwarzania danych naj stronie, prosimy napisać do nas o tym na adres: [email protected].

Zaktualizowano 23 kwietnia 2020 r. Najnowsze aktualizacje Polityki prywatności Stowarzyszenia zapewniają większą kontrolę nad danymi osobowymi i wdrażają nowe europejskie i krajowe przepisy dotyczące ochrony danych.

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona na podstawie Polityki Prywatności CitizenGO, na podstawie licencji CreativeCommons, o której mowa poniżej: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.pl.

POLITYKA COOKIES

a) Używanie Cookies i Web Bugs przez witrynę

Strony internetowe Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska (dalej: Stowarzyszenie) używają ¨Cookies¨ oraz podobnych narzędzi (znanych dalej „Cookies”). Cookies są plikami wysyłanymi przez serwer do przeglądarki po to, aby zaznaczyć aktywność użytkownika na konkretnej stronie, stronach, w aplikacjach oraz serwisach stron Stowarzyszenia. Pierwszym celem Cookies jest zapewnić użytkownikowi szybki dostęp do wybranych usług. Ponadto, Cookies dostosowują usługi świadczone przez strony Stowarzyszenia, ułatwiają i zapewniają każdemu użytkownikowi informacje, którymi jest lub może być zainteresowany, w zależności od korzystania z poszczególnych usług.

Strony Stowarzyszenia używają Cookies do dostosowywania i ułatwiania wyszukiwania użytkownika. Cookies są kojarzone wyłącznie z anonimowym użytkownikiem oraz jego komputerem i nie pozwalają na ujawnianie danych osobowych. Użytkownik może skonfigurować swoją wyszukiwarkę i odrzucić instalację Cookies wysyłanych przez strony bez możliwości decydowania przez użytkownika, do jakiej treści ma dostęp. Jednakże, ostrzegamy, iż w takim przypadku funkcjonowanie strony może być zaburzone.

Strony Stowarzyszenia używają również Web Bugs, które stanowią drobne i przejrzyste obrazy osadzone w wiadomościach e-mail. Kiedy użytkownik otwiera e-mail, obraz jest pobierany wraz z pozostałą treścią e-maila i ujawnia, czy dany e-mail został otwarty czy nie. Strony Stowarzyszenia używają tych informacji dla celów statystycznych oraz dla prowadzenia badań analitycznych na temat odbierania poczty elektronicznej.

b) Rodzaje, cele i zadania Cookies

Pod względem twarłości, Cookies mogą być podzielone na logowanie Cookies sesyjnych i Cookies trwałe. Pierwsze znikają w chwili, w której przeglądarka zostaje zamknięta. Drugie znikają wtedy, gdy osiągnęły cel, dla którego zostały stworzone lub kiedy zostają ręcznie usunięte.

Ponadto, w zależności od celu, można kwalifikować Cookies w następujący sposób:

COOKIES PERFORMANCE: Ten typ Cookies zapamiętuje preferencje narzędzi występujących w usługach w taki sposób, że nie trzeba ponownie konfigurować usług przy każdej wizycie. Obejmuje np.

● Ustawienia głośności wideo lub audio użytkownika.

● Szybkość transmisji wideo, która jest zgodna z przeglądarką.

COOKIES GEOLOKALIZACYJNE: Pliki te są wykorzystywane do określenia, w jakim kraju znajduje się użytkownik podczas żądania usługi. Plik ten jest całkowicie anonimowy i jest używany tylko do kształtowania treści lokalizacji użytkownika.

COOKIES REJESTRACJI: Cookies rejestracyjne są generowane, gdy użytkownik jest zarejestrowany lub otworzył sesję. Cookies te są używane do identyfikacji w usługach z następujących powodów:

● Utrzymanie identyfikacji użytkownika polega na tym, że jeśli zamyka on usługę, wyłącza przeglądarkę lub wyłącza komputer, to będzie możliwe automatyczne rozpoznanie go, gdy ponownie skorzysta on z usługi, nawet bez konieczności ponownej weryfikacji. Funkcja ta może być usunięta, jeśli użytkownik kliknie na zamknięcie sesji i jej skasowanie. Gdy wejdzie na stronę kolejny raz, będzie musiał na nowo się zalogować.

● Sprawdzanie, czy użytkownik jest uprawniony do korzystania z wskazanych usług. Dodatkowo, niektóre usługi mogą używać wtyczki z sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Gdy użytkownik loguje się do usługi z sieci społecznościowej, poświadcza, że upoważnia portal społecznościowy do zachowania trwale plików cookie, które zapamiętują jego tożsamość i zapewniają dostęp do usługi do momentu jej wygaśnięcia. Użytkownik może usunąć ciasteczka i zablokować dostęp do serwisów społecznościowych, aktualizując swoje preferencje dla określonej sieci społecznej.

COOKIES ANALITYCZNE: Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza usługi oraz korzysta z narzędzi od dostawcy zewnętrznego (Stowarzyszenie zazwyczaj korzysta z usługi Google Analytics do tych celów) generuje analityczne Cookies w swoim komputerze.

c) Jak wyłączyć cookies i Web Bugs w większości przeglądarek?

Normalnie można zatrzymać akceptowanie Cookies przez przeglądarkę lub przestać akceptować Cookies z danej usługi.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na zmianę konfiguracji Cookies. Ustawienia te zwykle znajdują się w “Opcjach” i “Ustawieniach” menu przeglądarki. Można ustawić przeglądarkę lub sposób odbierania poczty e-mail w taki sposób, że zainstaluje się darmowe wtyczki, aby uniknąć błędów, które to są pobierane przy otwieraniu wiadomości e-mail.

d) Jakie są konsekwencje wyłączenia Cookies

Niektóre z cech usługi zostaną wyłączone, co oznacza, że na przykład dane lokalizacyjne nie zostaną przekazane, dostęp do niektórych treści dedykowanych może być ograniczony, nie zostaną przekazane lub zebrane dane statystyczne i analityczne, Twoje ustawienia w witrynie będą za każdym resetowane, inne usługi witryny mogą działać niewłaściwie lub ich funkcjonalność może zostać zaburzona.

Aktualizacje i zmiany w Polityce Cookies

Strony Stowarzyszenia mogą zmienić politykę Cookies na zgodnie z wymogami prawnymi, regulacjami lub w celu dostosowania polityki do instrukcji wydanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w związku z czym użytkownicy są zachęcani do regularnego odwiedzania strony.

Jeśli zostaną wprowadzone znaczące zmiany w powyższej polityce Cookies, informacje o nich zostaną umieszczone na stronie lub wysłane poprzez e-mail.

Niniejsza Polityka Cookies została stworzona na podstawie Polityki Cookies CitizenGO, na podstawie licencji CreativeCommons, o której mowa poniżej: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.pl.

Newsletter
Młodzieży Wszechpolskiej

Bądź na bieżąco i otrzymuj od nas wartościowe materiały!