Największa narodowa organizacja w Polsce

Młodzież Wszechpolska

Kształtujemy charaktery, kreujemy elity, wychowujemy młode pokolenie. Wyznajemy ideę chrześcijańskiego nacjonalizmu. Naszym celem jest Wielka Polska.

DołączWesprzyj
Co robimy?

Aktualności

Kim Jesteśmy?

Krótko o nas

Jesteśmy największą organizacją narodową w Polsce. Skupiamy młodych ludzi w wieku od 15 do 30 roku życia, którym bliska jest idea silnego przywiązania do narodu. Naszym celem jest wychowanie kolejnych pokoleń polskich elit, które będą wpływać na kształt i pozycję naszego kraju.

Kładziemy nacisk na szeroką formację duchową i intelektualną, jednocześnie nie zaniedbując tego, co na zewnątrz – działalności społecznej na różnych polach. 

Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego, z odwagą i głośno mówimy, jakie jest nasze zdanie w wielu sprawach. Pomagamy słabszym. Pielęgnujemy pamięć o wielkich Polakach i o wydarzeniach ważnych dla naszego Narodu. 

Działalność Wszechpolaków najlepiej streszczają słowa naszego honorowego Prezesa, jednego z ojców Narodowej Demokracji okresu międzywojennego, Romana Dmowskiego: „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować”.

Czy wyznajesz te same wartości?

Pomóż nam działać!

Twoje wsparcie jest dla nas bardzo cenne – pozwala nam rozwijać się i coraz lepiej pracować na rzecz Ojczyzny. Czy tak jak my, wierzysz w lepsze jutro?

Do MW wstąpiłam zainspirowana przez starszego brata. Tutaj nauczyłam się odwagi, konsekwencji i współpracy.

Zuza z Radomia

MW daje mi wartościowych znajomych, ciągłe możliwości rozwoju i poczucie, że nasza praca ma sens!

Arek z Warszawy

Newsletter
Młodzieży Wszechpolskiej

Bądź na bieżąco i otrzymuj od nas wartościowe materiały!