OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska
ul. Świderska 109 J m.19
03-128 Warszawa
KRS: 0000156223

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
– realizacja statutowych działań Stowarzyszenia, w tym realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
– realizacja zadań w interesie publicznym;
– realizacja umów, np. umowy dotyczącej zamówionych przez Ciebie na adres e-mail informacji, czy realizacja organizowanych przez nas konkursów;
– realizacja obowiązków mających swoje źródło w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, np. w przypadku wykonania umowy darowizny – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2018 poz. 395 z późn. zm.)
– pozostałych celach, na zasadach wskazanych w naszej Polityce Prywatności, znajdującej się na naszej stronie internetowej pod adresem: www.mw.org.pl/politykaprywatnosci/

3.Zbieramy dane, które pozwolą nam:
– informować Cię o doniosłych wydarzeniach w Polsce i na świecie oraz o publikacjach wartych przeczytania;
– informować Cię o przeprowadzonych i planowanych przez nas inicjatywach;
– poinformować Cię o wygranym konkursie oraz wysłać Ci nagrodę;
– zaangażować Cię w działalność Stowarzyszenia w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób;
– podziękować Ci za uczestnictwo w naszym wydarzeniu publicznym, a także za wpłaconą darowiznę lub przekazanie 1 % podatku.

4. Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w art. 6 lit. a, b, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit d RODO;

5. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne dla:
– procesu rekrutacji i późniejszej działalności;
– uczestnictwa w konkursach;
– otrzymywania od nas mogących zainteresować Cię informacji;
– korzystania ze wsparcia prawnego naszego Wydziału Prawnego
– zaangażowania Cię w działalność naszego Stowarzyszenia, w formach szerzej wskazanych w Polityce prywatności.

6.Twoje dane będą przetwarzane przez niezbędny czas do realizacji wymienionych wyżej celów lub do czasu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

7. Twoje uprawnienia:
– prawo wglądu do Twoich danych osobowych;
– prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy zawierają błędy;
– prawo do wniesienia sprzeciwu oraz żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych;
– prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, np. do zaprzyjaźnionej organizacji;
– prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– prawo do cofnięcia zgody, tylko w przypadku przetwarzania, którego podstawą jest Twoja zgoda i brak jest jednocześnie innej podstawy przetwarzania.

W razie potrzeby uzyskania odpowiedzi na pytania lub realizacji swoich praw, zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: [email protected].