Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym działaczom i  sympatykom wszelkich łask od nowonarodzonego Chrystusa.

Niech chrześcijańska radość wynikająca z przyjścia Zbawiciela napełni Wasze serca wiarą, nadzieją i miłością.

„Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”

Iz 9,5