Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 29 maja 2022 roku odeszła do wieczności Pani mjr Maria
Mirecka-Loryś.

Pani mjr Maria Mirecka-Loryś to zasłużona Wszechpolka wywodząca się z Ulanowa, która do końca swych dni pełniła
służbę na rzecz Ojczyzny! Przez 106 lat niestrudzonej działalności, stała dumnie przy naszym boku pełniąc swe obowiązki
i wychowując pokolenia patriotów, narodowców, WSZECHPOLAKÓW.

W trakcie studiów na Wydziale Prawa we Lwowie wstąpiła do Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Podczas
II wojny światowej prowadziła działalność konspiracyjną jako komendantka Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet,
a pod koniec wojny pełniła funkcję Komendantki Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Z powodu prześladowania ze strony władz Polski powojennej wyjechała w 1945 roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie
angażowała się w działania Polonii. Zajmowała się także akcjami pomocowymi na rzecz Polaków na Kresach.

Jej życie było przepiękną wędrówką, drogą będącą świadectwem niezłomności i wiary w wartości katolickie i narodowe. Odeszła na zawsze, na wieczną wartę!

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie. Cześć Jej Pamięci!