Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 7 kwietnia 2022 roku, przeżywszy blisko 105 lat odszedł do wieczności kol. Jan Wawrzków.

Kol. Jan pochodził ze Lwowa, urodził się w 1917 r. Był w zarządzie lwowskiej Młodzieży Wszechpolskiej, wygłaszał wiele referatów w terenowych strukturach naszej organizacji w II RP. W 1936 roku wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza. Był aktywnym działaczem Akademickiego Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, Młodzieży Wszechpolskiej, Sodalicji Mariańskiej Akademików, Stronnictwa Narodowego.

Kiedy do Lwowa wkroczyły wojska sowieckie, przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do wojska polskiego, a następnie walczył w kampanii francuskiej, gdzie po zawieszeniu broni został internowany w Szwajcarii.

W Szwajcarii kontynuował naukę, kończąc ją odpowiednikiem polskiego tytułu magistra ekonomii. Po przeniesieniu do rezerwy i krótkim pobycie w Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował naukę, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie założył rodzinę i podjął pracę w waszyngtońskiej Bibliotece Kongresu. Od 1981 r. mieszkał w Kanadzie.

Jak przystało na prawdziwego Wszechpolaka, przez cały okres swojego życia aktywnie działał w strukturach organizacji narodowych. Najpierw jako działacz lwowskiej Młodzieży Wszechpolskiej, następnie działacz emigracyjnego Stronnictwa Narodowego, gdzie współpracował m.in. z dr. Tadeuszem Bieleckim i Wojciechem Wasiutyńskim, z którym działał w Instytucie Romana Dmowskiego w Nowym Jorku.

Bardzo prosimy o modlitwę w Jego intencji.