Obserwującym naszą stronę, działania naszej Organizacji oraz wszystkim sympatykom MW i polskiej idei narodowej składamy najserdeczniejsza życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Życzymy, aby święta Zmartwychwstania Pańskiego były błogosławionym czasem w życiu każdego z Was, w którym należy pamiętać o naszych rodzinach, bogatej wielkanocnej Tradycji, ale przede wszystkim o tym, co w nich najważniejsze — o Cudzie Zmartwychwstania.

Po Wielkim Piątku, po śmierci Jezusa na Krzyżu zawsze przychodzi Niedziela Zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstał, zwyciężył zło, dał nam zbawienie, pokazał jak nauczać wiary i jak się modlić, pozostawił apostołów
i sakramenty, dał dary Ducha świętego oraz obietnicę, że powróci.

Nie traćmy zatem wiary i nadziei oraz pamiętajmy o miłości do Boga, naszych rodzin i Ojczyzny.

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!