Od wielu lat trwa akcja lobbingowa Izraela i Stanów Zjednoczonych, która ma celu zapłatę przez Polskę odszkodowań za rzeczy, które spowodowały Niemcy w czasie II Wojny Światowej. Podpisz petycję przeciwko bezprawnym roszczeniom żydowskim.

24 czerwca 2021 r. Ambasada Izraela wezwała Polskę do stosowania Deklaracji Terezińskiej, która miałaby rzekomo Polskę zobowiązywać do uregulowania statusu prawnego majątku ofiar Holocaustu.

Deklaracja Terezińska nie ma żadnych skutków prawnych dla Polski. Jak podkreślał w 2018 roku wiceminister MSZ Piotr Wawrzyniak „Deklaracja Terezińska nie jest wiążącym aktem prawa międzynarodowego. Opisywany dokument nie nakłada obowiązków i nie przewiduje sankcji w przypadku nieosiągnięcia celów ustanowionych w Deklaracji. Tym samym Rzeczpospolita Polska, tak jak pozostałe 45 państw uczestniczących w Konferencji, nie jest prawnie zobowiązana do wypełniania postanowień i celów wskazanych ww. dokumencie”