Młodzież Wszechpolska stanowczo potępia rosyjski atak na Ukrainę. Ukraina jest suwerennym narodem, a jej niepodległość jest gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Inwazja Federacji Rosyjskiej jako nieuzasadniona i nielegalna stanowi poważne zagrożenie dla stabilności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wysokie morale, powszechna chęć do walki oraz silny patriotyzm sprawiają, że z podziwem patrzymy na determinację narodu ukraińskiego w walce z dysponującym znacznie większym potencjałem militarnym z najeźdźcą.

W związku z powyższym Młodzież Wszechpolska wspiera reakcję polskiego społeczeństwa oraz aktywnie włącza się w pomoc niesioną uchodźcom bezpośrednio dotkniętym skutkami działań wojennych. Budząca podziw skala zaangażowania jest dowodem siły moralnej drzemiącej w polskim narodzie. Bezkompromisowe rozmowy z unijnymi politykami oraz wypowiedzi czołowych przedstawicieli naszego państwa prawdopodobnie wpłynęły na zmianę podejścia państw zachodnich oraz instytucji ponadnarodowych, które w swoim im posybilizmie zawiodły po raz kolejny. Zadziałały w sposób reaktywny reagując na już podejmowane przez stolice poszczególnych państw decyzje.

Pamiętajmy, że nasi rodacy stanowią liczną mniejszość zamieszkującą Ukrainę. Pomoc państwa polskiego powinna być w pierwszej kolejności skierowana do nich.

W ciągu najbliższych miesięcy Polska może być kierunkiem schronienia dla setek tysięcy Ukraińców uciekających przed wojną. Udzielenie im pomocy jest nakazem moralnym wynikającym z przynależności naszego Narodu do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej. Jednak nie możemy zapominać, że otwartość na przyjęcie tak ogromnej ilości uchodźców niesie ze sobą szereg zagrożeń. Dlatego władze państwowe stojąc na straży bezpieczeństwa Polski muszą mieć na uwadze przede wszystkim dokładną weryfikację przyjmowanych osób oraz jasne ograniczenie czasu pobytu do zakończenia konfliktu na Ukrainie.

Z pożałowaniem patrzymy na godne potępienia, dywersyjne komentarze lewicowych polityków i komentatorów zarzucających Polakom niosącym pomoc Ukraińcom rasizm. Porównywanie cywilnych ofiar wojny do agresywnych imigrantów przetransportowanych na granicę polsko-białoruską przez prorosyjski reżim Aleksandra Łukaszenki uważamy za rzecz skandaliczną, zdecydowanie przekraczającą powszechnie przyjęte granice przyzwoitości.

Zarząd Główny Młodzieży Wszechpolskiej