Tocząca się od 24 lutego wojna na Ukrainie stanowi zagrożenie bezpieczeństwa wszystkich państw Europy środkowo-wschodniej oraz ich obywateli. 15 listopada w miejscowości Przewodów na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli.


Młodzież Wszechpolska od samego początku stanowczo potępia rosyjski atak na Ukrainę. Ukraina jest suwerennym państwem, a jej niepodległość jest gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Świadomi zagrożeń i przypadkowych tragedii, które mogą dotknąć państw niezaangażowanych bezpośrednio w konflikt rosyjsko-ukraiński nie możemy przejść obojętnie wobec naruszenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i śmierci jej dwóch obywateli.


Po wybuchu w Przewodowie zapanował chaos informacyjny. Większość wiadomości docierała do polskich obywateli z zagranicznych źródeł, podczas gdy prezydent RP oraz premier milczeli. Sytuacja pokazała niedopuszczalne zapóźnienia państwa w strategicznym obszarze, jakim jest infosfera.


Dzisiaj polskie służby z dużym prawdopodobieństwem zakładają, że wypadek w powiecie hrubieszowskim jest wynikiem prób zestrzelenia pocisków rosyjskich przez armię ukraińską. Od momentu podania informacji nie dało się dostrzec najmniejszych przesłanek zmiany kierunku polskiej polityki wobec toczącej się wojny. Tym samym deklaracje Ukrainy na czele z jej Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim uznajemy za przedwczesne i aroganckie wobec wspierającego ją na ogromną skalę państwa i narodu polskiego. Wobec strony ukraińskiej polska dyplomacja powinna domagać się otwartych przeprosin oraz wypłacenia należytych odszkodowań rodzinom ofiar tego nieszczęśliwego incydentu co pozwoli zapobiec wzrostowi poczucia niesprawiedliwości i krzywdy ze strony wszystkich Polaków.


Sprawa musi być absolutnym priorytetem dla polskiego rządu i dyplomacji. Jedynie możliwie szybkie i klarowne stanowisko władz polskich utnie wszelkie spekulacje i wyprowadzi społeczeństwo z poczucia niebezpieczeństwa. Jest to o tyle ważne, że rosyjska propaganda z pewnością zacznie kolportować absurdalne przekazy o celowym uderzeniu w celu wciągnięciu Polski w wojnę z Rosją. Nowoczesnym metodom walki zbrojnej będą towarzyszyć tego typu incydenty, którym niestety nie jesteśmy w stanie skutecznie przeciwdziałać, mając do dyspozycji nawet najnowocześniejsze środki ochrony.


Zadaniem polskich władz jest unikanie za wszelką cenę możliwości uwikłania się w działania zbrojne w ramach trwającego konfliktu oraz mądra kontynuacja modernizacji polskiej armii. Obecna sytuacja kryzysowa wymaga od władz przejrzystych komunikatów i zdecydowanego zaprzestania prób ukrywania faktycznego stanu rzeczy. Tylko zaufanie Polaków do państwa jako instytucji stojącej na straży interesu narodowego, unikającej sztucznej, medialnej gry propagandowej pozwoli nam przetrwać ten ciężki czas.


Rodzinom ofiar tragicznego wypadku w Przewodowie składamy najszczersze kondolencje. Oby dobry Pan, zesłał Wam ukojenie.


Zarząd Główny Młodzieży Wszechpolskiej