Od 25 do 28 sierpnia 2022 r. odbył się ogólnopolski obóz Młodzieży Wszechpolskiej. Jak co roku spotkaliśmy się we wszechpolskim gronie, by wspólnie się integrować oraz rozwijać.

Uczestniczyliśmy w panelu Nowy Ład, gdzie Kacper Kita, Damian Adamus i Jakub Siemiątkowski dyskutowali o rozwoju europejskich ruchów narodowo-populistycznych, zwłaszcza pod kątem Włoch oraz Francji. Wysłuchaliśmy referaty
m.in. prezesa MW, Marcina Kowalskiego oraz posła Michała Urbaniaka którzy zajęli się sprawami formacyjnymi oraz politycznymi. Nie zabrakło też wykładów o tematyce filozoficznej (głównie w zakresie myśli Spenglera) oraz ekonomicznej, czy kresowej. Zwieńczeniem tej płaszczyzny wyjazdu był konkurs wiedzy o ruchu narodowym i idei narodowej.

Obok części formującej intelekt, nie zabrakło miejsca na zadbanie o rozwój fizyczny, który dla nas jest równie ważny. Rozegraliśmy turniej piłkarski, gdzie pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Warszawy, a drugie Pomorza. Wzięliśmy także udział w treningu sztuk walki oraz samoobrony, który przeprowadził dla nas kolega Tomasz Chlasta, tegoroczny wicemistrz Europy w Taekwondo.

Wracamy do domów z naładowanymi bateriami do dalszej pracy dla idei wielkiej Ojczyzny i Narodu!