W poniedziałek 1 maja, w rocznicę dołączenia Polski do UE nie mogło zabraknąć naszego głosu krytyki.

Razem z Koleżeństwem z Ruchu Narodowego zorganizowaliśmy manifestację będącą wyrazem sprzeciwu wobec działań Komisji Europejskiej wymierzonych w polską suwerenność.

Wydarzenie rozpoczęło się od happeningu: trumna symbolizująca polską suwerenność została wprowadzona przez „polityków UE”. Eurokraci wyrzucali z kieszeni banknoty co obrazowało sprzedaż Polski za pieniądze z unijnych dotacji.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes MW Kol. Marcin Kowalski, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na koszty finansowe wynikające z obecności Polski w UE takie jak 2 mld zł kary nałożone na Polskę za niestosowanie się do unijnych nakazów oraz na te niefinansowe: narzucanie agendy ideologicznej sprzecznej z naszymi wartościami.

„Unia Europejska jest unią zawiedzionych nadziei” powiedział na wczorajszej manifestacji Prezes RN kol. Robert Winnicki. Obiecywano nam wyrównanie szans, zachowanie suwerenności, rozwój gospodarczy. W perspektywie tych 19 lat było to kłamstwem.

„Gdy polskie firmy, polscy przedsiębiorcy zyskują na znaczeniu w Europie to zostają wprowadzone dyrektywy unijne mające na celu to ograniczyć” powiedział Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości kol. Bartosz Malewski. Dotyczy to chociażby branży transportowej czy przemysłu cukrowego.

„To nie jest środowisko ludzi, którzy chcą dobra Europejczyków. Chcą dobra swoich elit, firm bądź grup interesów,
z którymi współpracują” – Poseł na Sejm RP kol. Michał Urbaniak. W zeszłym roku wiceprzewodnicząca Eva Kaili została oskarżona o przyjmowanie łapówek od katarskich urzędników w zamian za forsowanie ich programu.

„Wszyscy pamiętamy to herzlich willkommen. W ubiegłym roku ponad połowa postępowań niemieckiej prokuratury
w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego dotyczyła zagrożenia islamizmem” wspomniał kol. Mateusz Pławski.

Na koniec przedstawiciel węgierskiej partii Mi Házank wyraził słowa wsparcia i solidarności w walce z unijnym systemem.

POLAK W POLSCE GOSPODARZEM!