Od kilku tygodni na granicy polsko-białoruskiej tysiące agresywnych imigrantów, przetransportowywanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki próbuje w nielegalny sposób przedostać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich zawdzięczamy dzielnej postawie Straży Granicznej i Wojska Polskiego. 

Od początku kryzysu na naszej wschodniej granicy część parlamentarnej opozycji zachęcała do wpuszczenia na terytorium Polski nielegalnych imigrantów, wykorzystywanych przez Republikę Białorusi jako broń demograficzna. Powielanie doniesień kolportowanych przez białoruskie służby oraz dezinformacja zaserwowana polskiemu społeczeństwu przez liberalne media spowodowały, że jego część na czele lewicowymi parlamentarzystami, celebrytami zaczęła podważać autorytet służb mundurowych. Żołnierze i Straż Graniczna stali się obiektem słownych ataków, a ich praca niejednokrotnie była utrudniana. 

Jako Młodzież Wszechpolska wyrażamy ogromne uznanie dla dzielnej postawy wszystkich żołnierzy strzegących granic państwa polskiego, którzy od początku kryzysu każdego dnia zapewniają bezpieczeństwo swoim rodakom. Ataki ze strony coraz bardziej agresywnych imigrantów wymagają ciągłej gotowości do długotrwałej obrony oraz stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia  i życia. Wojsko Polskie, Straż Graniczna oraz Policja deklarują nieustępliwe wypełnianie swoich obowiązków, bez względu na wszystkie okoliczności. W ramach podziękowań postanowiliśmy założyć internetową zrzutkę umożliwiającą wszystkim Polakom materialne wsparcie strażników  i żołnierzy.  Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najbardziej niezbędnych artykułów. 

Polskie służby mundurowe zaangażowane w konflikt na granicy z Republiką Białorusi zasługują na wyrazy szacunku ze strony całego Narodu. Wszyscy Polacy, którzy w imię elementarnego wspólnego interesu, bezpieczeństwa swoich rodzin i bliskich potrafią wznieść się ponad partyjne gry, ideologiczny dogmatyzm mają moralny obowiązek różnymi środkami wyrażać solidarność z naszym wojskiem. W sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita Polska opluwanie polskiego munduru, kosmopolityczna propaganda, naiwny humanitaryzm i wszelkie antypaństwowe działania traktować należy jako akt dywersji. 

Jako Naród zdajemy, w ostatnich tygodniach, sprawdzian z tego, ile jesteśmy warci jako wspólnota.  Elity państw zachodnioeuropejskich negocjują bez udziału Polski kluczowe dla naszego regionu sprawy. Popularna nad Wisłą wiara w solidarność międzynarodową zepchnęła nas do głębokiej defensywy, w której jesteśmy zdani tylko na siebie. Sytuacja potwierdza klasyczne rozumienie suwerenności. W coraz szybciej zmieniającym się świecie to nacjonalizm i solidarność narodowa, a nie wiara w międzynarodowe instytucje stają się warunkiem bezpieczeństwa państwa. 

Jako nacjonaliści jesteśmy dumni ze skutecznej, wzorowej i godnej polskiego munduru postawy. Zachęcamy wszystkich rodaków do śmiałego deklarowania poparcia dla naszych służb mundurowych w domu, miejscu pracy czy szkole. Świadomość szerokiej solidarności w narodzie i wdzięczność za utrzymanie bezpieczeństwa to jedna z rzeczy, której Straż Graniczna, Wojsko Polskie i wszystkie służby zaangażowane w konflikt najbardziej potrzebują.  

Zarząd Główny Młodzieży Wszechpolskiej