Szanowny Pan Wasyl Zwarycz
Nadzwyczajny i Pełnomocny
Ambasador Ukrainy
w Rzeczypospolitej Polskiej

Wasza Ekscelencjo,

W imieniu wszystkich Polaków składamy na Pana ręce wyrazy najgłębszego zaniepokojenia i rozczarowania z powodu serii niefortunnych i krzywdzących Naród Polski wydarzeń inicjowanych przez niektórych przedstawicieli Narodu Ukraińskiego,
z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich kilkunastu dniach.

Szczególnie zaniepokojeni jesteśmy zamieszczonym na jednym z portali społecznościowych w 114. rocznicę urodzin Stepana Bandery wpisem Mera Lwowa Andrija Sadowego, bezkrytycznie oceniającym jego postać jako nieskazitelnego bohatera. Za skandaliczne i bluźniercze uznajemy również wystawienie przy muzeum literatury w Państwowym Rezerwacie Historyczno-Kulturowym „Nahujewyczi” w obwodzie lwowskim szopki, w której obok tradycyjnych postaci biblijnych umieszczono Stepana Banderę.

Skala działań pomocowych niesionych przez Polaków obywatelom Ukrainy, którzy w naszym kraju znaleźli schronienie po zbrodniczej inwazji Federacji Rosyjskiej oraz tym, którzy walczą w ojczyźnie z brutalnym najeźdźcą, zasługuje na uznanie
i szacunek, którego podstawą jest większa wrażliwość w podejmowaniu bolesnych dla naszego Narodu tematów.

Nie zgadzamy się na bezkrytyczny kult osób odpowiedzialnych za szereg zbrodni dokonanych na Polakach w trakcie
II wojny światowej na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Oczekujemy, że działalność Stepana Bandery oraz formacji
OUN-UPA, która doprowadziła do ludobójstwa Narodu Polskiego, zostanie przez ukraińską dyplomację oficjalnie potępiona.

Inwazja imperialistycznej Rosji na Ukrainę doprowadziła do zbliżenia naszych Narodów, które w przyszłości miejmy nadzieję, okaże się solidnym fundamentem do wieloletniej, pomyślnej i wielopłaszczyznowej współpracy. Wszelka współpraca, aby okazała się trwałą, musi być jednak zbudowana na gruncie zrozumienia, szacunku i również świadomości ran na naszej wspólnej historii.

Z wyrazami szacunku,
Młodzież Wszechpolska