W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Główny Młodzieży Wszechpolskiej wydał oświadczenie.

W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Trzecim po Bełchatowie i Koninie producencie węgla brunatnego w naszym kraju. Wydarzenie to jest największym krokiem w kierunku ograniczenia suwerenności energetycznej Polski od czasów dołączenia do struktur Unii Europejskiej.

Decyzja jest konsekwencją postanowień unijnego Trybunału z 21 maja 2021 roku, który zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w Turowie, na skutek zarzutów podnoszonych przez dyplomację Republiki Czeskiej. Zdaniem której działalność kopalni Turów wpływa negatywnie na poziom wód gruntowych w regionach przygranicznych.

Jako Młodzież Wszechpolska z pełną mocą pragniemy wyrazić oburzenie skandalicznym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznając go za kolejny w ostatnim czasie arogancki krok instytucji i podmiotów Unii Europejskiej, który podważa suwerenność państwa polskiego oraz jego porządek prawny.

Wbrew deklaracjom czołowych przedstawicieli polskiego rządu, służby prasowe Komisji Europejskiej donoszą, że niepodporządkowanie się karom skutkować będzie „potrąceniem płatności należnych danemu państwu członkowskiemu”. Z perspektywy obywatela Polski starty poniesione w wyniku tych postanowień będę ogromne, mimo iż już odczuwa znaczące podwyżki cen prądu w ramach pakietu klimatycznego.

Uznając za skandaliczną poniedziałkową decyzję TSUE uważamy, że współwinnymi zaistniałej sytuacji są wszystkie polskie rządy, które od 2004 roku sukcesywnie zrzekały się suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. Traktaty unijne umożliwiające wydanie tego wyroku były popierane przez polskich polityków, którzy w trakcie ich negocjacji nie zadbali o to by ograniczyć ich ewentualne negatywne skutki.

W obliczu coraz bardziej śmiałych poczynań instytucji Unii Europejskiej względem państw członkowskich obecność Polski w jej strukturach powinna stać się głównym tematem debaty publicznej. Trudno jednak cokolwiek wysunąć, skoro czołowi politycy parlamentarni zapowiadają nowelizację Konstytucji RP, która ma utrudnić wyjście z Unii Europejskiej. W tej sytuacji propozycje utrudniające opuszczenie Unii uznajemy za przejaw całkowitego zagubienia instynktu suwerennościowego przez część polskich elit politycznych.

Jako Młodzież Wszechpolska od lat staraliśmy się chłodzić w społeczeństwie euroentzujastyczne nastroje podsycane przez większość polskie elit medialnych, politycznych i opiniotwórczych. Jeszcze przed referendum akcesyjnym poprzednie pokolenia działaczy naszej Organizacji podkreślały niebezpieczeństwa z jakimi wiązać się będzie obecność w strukturach unijnych. Z perspektywy czasu uznajemy, że sytuacja w jakiej obecnie znajduję się Rzeczpospolita Polska przekroczyła obawy największych wówczas pesymistów.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy organy Unii Europejskiej wielokrotnie ingerowały w wewnętrzne sprawy Polski. Przypominamy, że w lipcu tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydając wyrok w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wyraźnie zakwestionował pierwszeństwo prawa krajowego nad unijnym.

Wbrew zapewnieniom rządu Zjednoczonej Prawicy sprawa kontrowersyjnego projektu Nord Stream 2 i związane z nim narażenie bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej ukazały, że obecność w Unii nie zabezpiecza Polski przed agresywną realizacją swoich interesów przez jej najsilniejszych sąsiadów. Z zażenowaniem przyglądamy się poczynaniom czołowych polityków polskiego rządu, którzy dla podniesienia słupków sondażowych używają eurosceptycznej by chwilę później pod się z uchwał anty-LGBT, które dla ugrupowania deklarującego walkę o dobro rodziny i tradycyjne wartości powinny być priorytetem.

Unię Europejską uznajemy za głównego instytucjonalnego promotora nowolewicowych przemian społecznych. W ostatnich kilkunastu dniach parlament unijny parlament wzywał UE do dalszych działań względem Polski jako jednego z ostatnich krajów, w którym dyskryminacji doświadczają przedstawiciele społeczności LGBTIQ. Z kolei w lipcu przegłosował rezolucję, uznającą wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zakazu aborcji z powodu ciężkich wad płodu za ograniczenie praw kobiet.

W dobie gwałtownych przeobrażeń stosunków geopolitycznych jako Naród musimy wypracować strategię, która zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne, ekonomiczne i polityczne. Realizacja tego celu będzie niezwykle trudna w ramach ponadnarodowego tworu, który ma nam coraz mniej do zaoferowania poza promocją wulgarnego tolerancjonizmu.

W powyższym kontekście pozostaje nam na zakończenie głośno podnieść hasło – niepodległość nie na sprzedaż!

Zarząd Główny Młodzieży Wszechpolskiej