Moc atrakcji dla NGOs i nie tylko! Debaty, koncerty, a nawet pokaz laserowy!

Archipelag Polskości jest dorocznym i rozrastającym się wydarzeniem społeczno-kulturalnym.

???? Jego wizja docelowa to zgromadzenie bez mała wszystkich środowisk i organizacji, dla których patriotyzm i wolność są podstawami światopoglądu i działania. Chodzi o połączenie całego archipelagu dążeń historycznych i rekonstrukcyjnych, kulturowych i religijnych, artystycznych i muzycznych, krajoznawczych i etnograficznych, ideowych i wydawniczych, wychowawczych i edukacyjnych czy gospodarczych i samopomocowych.

???????? Poszczególne podmioty kultywujące określony rys polskości powinny się wzajemnie inspirować, aby archipelag stawał się pełnią i jednością, w których odzwierciedla się cały blask polskości.

???? Wspólna przestrzeń oraz prezentacje czy stoiska tworzące poszczególne „wyspy” archipelagu mają dawać uczestnikowi paletę zbieżnych wrażliwości dążących ku fundamentalnej jedności.

???????? Archipelag Polskości ma na (dalekosiężnym) celu jednoczenie Polaków wokół wspólnych idei i zadań.

REJESTRACJA