Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: ,,W przededniu 100-lecia Młodzieży Wszechpolskiej – historia, tradycja, współczesność”.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku (zmiana terminu). W ramach Konferencji zorganizowane zostaną:
1) Panel ekspercki podczas którego odbędzie się debata pomiędzy historykami zajmującymi się historią Młodzieży Wszechpolskiej i szerszego ruchu wszechpolskiego.
2) Panel studencko-doktorancki, podczas którego swoje prace badawcze zaprezentują studenci i doktoranci z całej Polski.

Celem planowej konferencji jest przedstawienie badań z zakresu historii dotyczącej ruchu wszechpolskiego począwszy od wieku XIX po czasy współczesne. Ponadto konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy z wybranej dziedziny i merytoryczną dyskusje. Nasze zaproszenie do wygłoszenia prelekcji i uczestnictwa biernego kierujemy do doktorantów i studentów ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji.

Chęć uczestnictwa czynnego prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zawartego w poniższym linku: https://forms.gle/4Rgr7MsiRsUVFdtt9

Udział czynny jak i bierny (wstęp wolny) są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 października.

Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów w panelu studencko-doktoranckim to 15 minut.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: [email protected] lub przez fanpage Stowarzyszenia na Facebooku. Serdecznie zapraszamy!