16 lipca 2022 r. działacze Okręgu Śląskiego wspierani przez delegacje z reszty krajowych struktur wspólnie
z Akcją Katolicką zorganizowali w Częstochowie spotkanie modlitewne „Broń Królowej”.

W wydarzeniu, które przebiegło pod hasłem „Nie możemy reagować milczeniem” udział wzięli również aktywiści
i członkowie innych organizacji m.in. Straży Narodowej, Rycerzy Kolumba oraz Fundacji dla Życia
i Rodziny z Częstochowy.

Celem zgromadzenia było modlitewne wynagrodzenie za publiczne grzechy profanacji wizerunków jasnogórskiej Matki Bożej, które odbywały się podczas częstochowskich marszy równości.

W ramach inicjatywy wierni uczestniczyli m.in. w modlitwie różańcowej i Eucharystii sprawowanej przez
o. Samuela Pacholskiego, przeora Jasnej Góry. O godzinie 17 spotkanie modlitewne zakończyło się wspólną Drogą Krzyżową.

W tym roku niewielki tęczowy pochód nie próbował nawet podejść pod Jasną Górę. Ewidentnie ostatnie
lata nauczyły ich, że nieporadne prowokacje nie mają najmniejszego sensu. Z roku na rok marsz równości
w Częstochowie przyciąga coraz mniej uczestników.

Stop profanacji! Nasze działania i modlitwa dają efekty!