Kontynuujemy Kampanię Społeczną Kocham Polskę 2023!

Tym razem, za Państwa wsparcie przygotowaliśmy symboliczne cegiełki z tegorocznym motywem kampanii.

Temat tegorocznej edycji

W tym roku akcja porusza tematykę tożsamości we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Życie w zgodzie z wartościami odziedziczonymi po naszych przodkach oraz naturą stoi w opozycji do serwowanego przez popkulturę konsumpcjonistycznego stylu życia niszczącego indywidualność narodów, wspólnot, doprowadzającego człowieka do wypalenia, zatracenia sensu istnienia i braku akceptacji dla samego siebie.

Ostatnie wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce cechowała prymitywna i wulgarna agresja w stosunku do fundamentu naszej cywilizacji, jakim jest religia katolicka. Moralność oparta na filozofii chrześcijańskiej jest podstawą silnego Narodu i gwarantem uporania się z kryzysem rodziny, wynikających z niego problemów demograficznych i społecznych.

Wybierz jeden z pakietów (poniżej):

Nagroda 1 – magnes, 3 pocztówki, 5 wlepek

Nagroda 2 – magnes, zakładka magnetyczna zginana w pół, 3 pocztówki, 5 wlepek

Nagroda 3 – kubek, magnes, zakłada magnetyczna zginana w pół, 3 pocztówki, 5 wlepek

Nagroda 4 PREMIUM – torba materiałowa bardzo dobrej jakości, kubek, magnes, zakładka magnetyczna, 3 pocztówki, 5 wlepek

Nagroda 5 PREMIUM DUO – prezent dla Ciebie i bliskiej Ci osoby – 2 torby, 2 kubki, 2 magnesy, 2 zakładki magnetyczne, 6 pocztówek, 10 wlepek

Co przedstawia plakat?

Elementy tożsamości ulegają zmianie. Proces ten ma miejsce w każdym pokoleniu, kiedy zewnętrzne wydarzenia oraz wewnętrzne przemiany grup i sił rozwijają nowe rozumienie zbiorowych tradycji. Zmiana zawiera się w samej definicji tożsamości narodowej, jednak skoro tożsamość oznacza jakąś dozę stabilności i związek z poprzednimi pokoleniami, zmiana musi odbywać się w określonych przez kulturę, tradycję i dziedzictwo Narodu granicach. Tegoroczny plakat stanowi reinterpretację wzorca wspomnień, wartości, symboli, mitów i tradycji, które tworzą dziedzictwo wyróżniające nasz Naród.

Na co przeznaczymy zebrane środki?

Nasza organizacja cały czas się rozwija, co wiąże się z comiesięcznymi wydatkami. Zebrane darowizny przeznaczymy na:

  • Szkolenia dla działaczy – skuteczna formacja wymaga nie tylko dużych nakładów pracy, ale też infrastruktury medialnej, profesjonalnych szkoleniowców i ekspertów z zakresu życia społecznego.
  • Akcje i wydarzenia społeczne – szkolimy się nie tylko w teorii. Efektywnie realizujemy interes narodowy, prowadzimy szerokie inicjatywy społeczne, blokujemy te szkodliwe.
  • Materiały informacyjne – by docierać do polskiej młodzieży za pomocą np. ulotek, plakatów czy banerów, kampanii w social media