W pierwszy weekend kwietnia świętowaliśmy w Warszawie 130. rocznicę powołania do życia Ligi Narodowej.

Obchody rozpoczęły się o 12:30 Apelem Pamięci pod pomnikiem Romana Dmowskiego na placu Na Rozdrożu
w Warszawie. Na początku głos zabrał kol. Marcin Osowski, który rozpoczął uroczystość. Po Apelu Prezes MW
kol. Marcin Kowalski oraz Prezes RN kol. Robert Winnicki oraz prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Kol. Karol Wołek złożyli wieniec przy pomniku Romana Dmowskiego.

Następnie po Apelu Pamięci uczestnicy wydarzenia ruszyli w marszu do Sejmu RP. Pod pomnikiem Armii Krajowej zgromadzenie zostało rozwiązane. Dalsza część wydarzenia odbyła się już w Sejmie RP.

W Sejmie otwarta została wystawa poświęcona najwybitniejszym postaciom Ligi Narodowej. Głos zabrał Dyrektor Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego kol. Mateusz Kotas. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję także wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru. W dalszej części w Sali Kolumnowej miała miejsce konferencja, która została podzielona na dwa panele: historyczny – z udziałem Prezesa Związku Żołnierzy NSZ kol. Karola Wołka i kol. Tomasza Dorosza oraz polityczny – z udziałem Prezesa RN kol. Robert Winnicki i Prezesa MW kol. Marcin Kowalski.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów była Msza Św. w archikatedrze warszawskiej. Bezpośrednio po niej
Prezes MW kol. Marcin Kowalski wraz z Prezesem RN kol. Robertem Winnickim oraz prezesem ZŻ NSZ kol. Karolem Wołkiem złożyli wieńce pod tablicami poświęconymi działaczom Ligi Narodowej: Romana Dmowskiego, Władysława Grabskiego, Wojciecha Korfantego, Józefa Teofila Teodorowicza oraz Ignacego Jana Paderewskiego, a także przy sarkofagu prymasa Wyszyńskiego oraz tablicy Stefana Starzyńskiego.

W niedzielę 2 kwietnia w Centrum Kształcenia Młodzieży „Kuźnia” odbyła się debata 130 – lecie Ligi Narodowej, kończąca dwudniowe obchody rocznicy powstania Ligi Narodowej.

Liga Narodowa była „wszechpolską” – zrzeszającą Polaków ze wszystkich zaborów – organizacją intelektualną, społeczną i polityczną. W jej skład wchodzili również czołowi liderzy żywiołu polskiego na emigracji. W toku działań ugrupowania na kanwie społecznej oraz ideowej rodziły się postulaty oraz idea narodowo-demokratyczna, która
z czasem stała się skonsolidowanym znakiem rozpoznawczym Ligii. W jej składzie zasiadało w końcu trzech wielkich ojców polskiego nacjonalizmu – Roman Dmowski, Zygmunt Balicki i Jan Ludwik Popławski.