Sąd w Grodnie skazał polskiego działacza Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, m.in. za działalność w Związku Polaków na Białorusi i gloryfikowanie Armii Krajowej.

Andrzeja Poczobuta oskarżono z artykułu o „nawoływanie do nienawiści lub niezgody na tle rasowym, narodowym, religijnym lub innym [tle] społecznym”.  Decyzja jest skandaliczna, ponieważ chodzi o m.in. o działalność w nieuznawanym przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi oraz honorowanie żołnierzy Armii Krajowej.

Zachęcamy wszystkich do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec prześladowania Polaków na Białorusi poprzez podpisanie poniższej petycji:

https://uwolnicpoczobuta.gr8.com/

Treść petycji:

Minister Spraw Zagranicznych

Sz. P. Prof. dr hab. Zbigniew Rau

Grodzieński Sąd Obwodowy wydał wyrok 8 lat więzienia w kolonii karnej dla Andrzeja Poczobuta – dziennikarza
i działacza polskiego na Białorusi. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami.

Proces Andrzeja Poczobuta, członka zarządu zdelegalizowanego przez mińskie władze Związku Polaków na Białorusi, rozpoczął się prawie dwa lata po jego aresztowaniu w marcu 2021. Po dwukrotnym przełożeniu rozprawy, Poczobut został postawiony przed obwodowym sądem w Grodnie 16 stycznia 2023 roku. Na sali rozpraw pojawili się najbliżsi więźnia
w tym rodzice i żona Oksana, dla których była to pierwsza od ponad 660 dni okazja do zobaczenia syna i męża. Prowadzący sprawę Polaka sędzia Dźmitry Bubieńczyk szybko, jednak zarządził, że proces będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Rodzinę wyproszono z Sali.

Andrzej Poczobut jest oskarżany o wzniecanie nienawiści oraz o wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi.
W kontekście wzniecania nienawiści białoruska prokuratura zarzuca mu rehabilitację nazizmu. Z obu artykułów groziło mu do 12 lat więzienia. W październiku 2022 roku został wpisany na białoruską listę osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną.

W istocie wina działacza kresowego polega na pisaniu artykułów na temat polskiego podziemia niepodległościowego walczącego przeciwko hitlerowskiej III Rzeszy oraz Związkowi Sowieckiemu wraz z instalowanymi przezeń marionetkami, nazywanie napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939 agresją oraz opisywanie protestów na Białorusi. Niewątpliwie najważniejszą z jego zbrodni jest stawanie w obronie polskiej mniejszości, prześladowanej przez białoruski reżim.

Polski Naród to nie tylko Polacy mieszkający w obecnych granicach III RP, dlatego apelujemy o zajęcie się na arenie międzynarodowej sprawą wyroku dla Andrzeja Poczobuta.

Apelujemy o uczynienie dobra i interesów naszych rodaków, zamieszkujących poza wschodnimi granicami Rzeczypospolitej priorytetem polskiej polityki zagranicznej w stosunku do naszych wschodnich sąsiadów!

Z wyrazami szacunku,
zatroskani rodacy