Zmarła Maria Odyniec

odyniecMaria Odyniec miała 96 lat . Ukończyła historię na Uniwersytecie Jagiellońskim.W tym czasie związała się z Młodzieżą Wszechpolską.Od października 1939 pracę konspiracyjną w ramach Stronnictwa Narodowego. Znając język niemiecki i francuski odbierała, tłumaczyła i powielała komunikaty radiowe, przechowywała pieniądze i „lewe” dokumenty dla członków SN i Młodzieży Wszechpolskiej przekradających się na Węgry. Jesienią 1940 na polecenie przełożonych konspiracyjnych, przeniosła się z Krakowa do Bochni.

Więcej...

“Ruki pa szwam!” czyli myśl narodowa wg Jana Engelgarda

milicjant 13 grudnia, wzorem lat poprzednich, przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej pojawili się pod domem Wojciecha Jaruzelskiego by wyrazić swój jednoznaczny stosunek do roli tej postaci w najnowszej historii Polski. Data wprowadzenia stanu wojennego jest bowiem najbardziej symboliczną kwintesencją tego, co reprezentuje sobą ów wysokiego stopnia komunistyczny aparatczyk i gorliwy wykonawca sowieckich poleceń. Nasza postawa, po raz kolejny, spotykała się z krytyką środowiska, które, mieniąc się narodowym i uzurpując sobie prawo do tego, by wydawać certyfikat "endeckości", pokazało, że za nic ma podmiotowość naszego Narodu. Warto więc przy tej okazji wziąć na warsztat i dokładnie przyjrzeć się wypowiedzi lidera owego środowiska, red. Engelgarda, będacej polemiką w stosunku do tekstu naszego kolegi, Karola Kaźmierczaka. Jest ona wielce pouczająca - pokazuje bowiem, jak powołując się na dziedzictwo wielkiego, żywego intelektualnie ruchu, można uczynić z owej spuścizny martwą, kostyczną konstrukcję myślową, służącą usprawiedliwieniu własnej bezradności i nijak się mającą w stosunku do rzeczywistości.

Więcej...

Narodowa Rewolta – wywiad z prezesem MW w Kronice Narodowej (kronikanarodowa.bloog.pl)

3357211632_a549393ddf_m Kronika Narodowa: Zacznijmy od podstaw - jak Kolega trafił do Młodzieży Wszechpolskiej? Miało to charakter przypadkowy, czy też był to efekt Kolegi poszukiwań? Jak to się stało, że został Kolega narodowcem? Robert Winnicki: Pierwszy numer "Wszechpolaka" trafił w moje ręce gdzieś pod koniec 2001 roku. O ile dobrze pamiętam, z nazwą naszej organizacji zetknąłem się parę miesięcy wcześniej, podczas pielgrzymki do Częstochowy - na błoniach jasnogórskich rozstawiony był transparent MW. Kontakt nawiązałem poprzez struktury LPRu, który wówczas wszedł do parlamentu i z którym MW w owym czasie mocno współpracowała. W mieście mojej nauki licealnej, Lubaniu Śląskim, byłem pierwszym, który zainteresował się Młodzieżą. Pierwsze moje zetknięcie się z regularnymi strukturami i działaczami MW miało miejsce w 2002 roku i od tego czasu należałoby chyba liczyć mój staż organizacyjny.

Więcej...

Niegdyś aktywny ośrodek MW zaczął się ponownie odradzać – spotkanie organizacyjne w Łodzi

łó 13 grudnia w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie powstającego właśnie koła MW. Gościli na nim dwaj członkowie Rady Naczelnej MW – kol. kol. Miłosz i Jakub. Razem z kol. Adamem z Łodzi, przedstawili oni kandydatom na działaczy zarys idei narodowej i podstawowe zasady funkcjonowania dzisiejszej Młodzieży Wszechpolskiej. W toku dyskusji przedstawione zostały także plany działania MW na najbliższe miesiące.

Więcej...

Manifestacja pod domem Generała Wojciecha Jaruzelskiego

jaruzel Jak co roku, w noc z 12 na 13 grudnia pod domem Wojciecha Jaruzelskiego na warszawskim Ksawerowie miała miejsce manifestacja upamiętniająca ofiary stanu wojennego. Nie zabrakło na niej również członków Młodzieży Wszechpolskiej, którzy przyszli uczcić tę rocznicę z flagami z symbolem Ruchu Narodowego – Szczerbcem.

Więcej...

Prezes Okręgu Pomorskiego na spotkaniu w Krakowie

Kolega Paweł Oleksik Prezes Okręgu Pomorskiego i Członek Rady Naczelnej w piątek 18 grudnia gościł na spotkaniu MW w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli działacze koła krakowskiego i akademickiego a także grupa osób z Tarnowa.

Więcej...