O zadaniach Młodzieży Wszechpolskiej

Wojciech Wierzejski, jeden z byłych prezesów MW, opublikował tekst, w którym pisze o „zadaniach MW”. Wśród zmian, jakie uważa za konieczne do wprowadzenia w naszej organizacji, wymienia dwie rzeczy: aktywny, jednoznaczny udział w kampaniach wyborczych i partyjnym życiu politycznym kraju, a także zaprzestanie „podważania autorytetu zasłużonych w przeszłości działaczy”.

Więcej...

Oświadczenie Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej

Rada Naczelna Młodzieży Wszechpolskiej wyraża pełne poparcie wobec stanowiska, jakie w swoim tekście „O zadaniach Młodzieży Wszechpolskiej” zawarł Prezes Zarządu Głównego naszej organizacji, kol. Robert Winnicki. Stojąc na gruncie niezależności naszego stowarzyszenia wobec jakichkolwiek środowisk czy grup nacisku, za niedopuszczalne uznajemy próby dyktowania nam przez kogokolwiek „jedynie słusznej” linii postępowania i rozwoju organizacji.

Więcej...

Spotkanie z węgierskim nacjonalizmem

spotkanie jobbik
10 czerwca 2010 w klubie N44 odbyło się spotkanie z Balazsem Szabo, działaczem węgierskiej partii Jobbik. Spotkanie odbyło się w ramach promocji najnowszego numeru „Polityki Narodowej”, którego tematem przewodnim są ruchy nacjonalistyczne w Europie.

Więcej...

Oświadczenie w sprawie prześladowania ludności afrykanerskiej w RPA

W dniu dzisiejszym w Republice Południowej Afryki rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Ponurym cieniem na tym wielkim piłkarskim święcie kładzie się fakt, że rozgrywki będą odbywały się w państwie, w którym codziennością są prześladowania i okrutne zbrodnie popełniane ze względu na przynależność etniczną. Począwszy od lat 90-tych RPA jest krajem niewyobrażalnego wręcz bezprawia, w którym nikt o białym kolorze skóry nie może czuć się bezpiecznie. Po 1994 r. ofiarą rasistowskich bojówek padło tysiące Afrykanerów.

Więcej...

Spotkanie z działaczem Jobbiku

W czwartek (10.06.2010), o godzinie 18:30 w klubie N44 kwartalnik "Polityka Narodowa" organizuje spotkanie promocyjne najnowszego numeru pisma, poświęconego europejskim nacjonalizmom.

Więcej...

Polityka Narodowa nr 7: “Współczesne europejskie ruchy nacjonalistyczne i prawicowe”

Letni numer "Polityki Narodowej" poświęcony jest rozważaniom nad kondycją współczesnych europejskich partii zorientowanych narodowo. Pokazana jest szeroka paleta organizacji politycznych i okołopolitycznych, które - obojętnie z jakich korzeni wyrastają - mają na celu obronę suwerenności państw narodowych i upodmiotowienie narodu w relacjach międzynarodowych. Zwracamy szczególną uwagę na tych, którym się udało: w polityce i kulturze.

Więcej...

I Marsz Życia w Białymstoku

marsz życia białystok
Kilkaset osób wzięło udział w I Marszu Życia, który przeszedł ulicami Białegostoku. Uczestnicy chcieli podkreślić w ten sposób, jak ważna jest ochrona życia ludzkiego w każdej jego formie i jak poważnym problem jest walka o tę ochronę. Na czele marszu organizowanego przez białostocki KSM, przemaszerowała grupa podlaskich Wszechpolaków.

Więcej...

Spotkanie z prof. Krasnodębskim

Krasnodębski profesor
29 maja 2010 r. o godz. 17.00 odbyło się spotkanie w ramach cyklu wykładów Klubu Wrocławskiego przy ul. Jugosłowiańskiej 65 D. Na nasze zaproszenie odpowiedział znakomity gość – znany socjolog, prof. Zdzisław Krasnodębski, który wygłosił niezwykle interesujący wykład pt. „Rola elit politycznych w Polsce po 1918 i 1989 roku”. Wrocławska MW włączyła się w przygotowanie i przeprowadzenie spotkania od strony organizacyjnej.

Więcej...