Festiwal narodowej nieodpowiedzialności – o „sprawie krzyża”

Mówiąc o sprawie krzyża pod pałacem prezydenckim, będącego symbolem narodowej żałoby po katastrofie 10 kwietnia, łatwiej jest opisać społeczne emocje i konkretne wydarzenia, niż uchwycić ich sedno i rzeczywiste znaczenie. Niemniej jednak cała ta sytuacja ma i mieć będzie konkretne skutki dla życia narodu, dlatego warto pokusić się o wstępne diagnozy.

Więcej...

MW na obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

mw_1sierpnia Jak co roku, 1 sierpnia działacze warszawskiej Młodzieży Wszechpolskiej wzięli udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17 pod pomnikiem Gloria Victis na Powązkach Wojskowych Wszechpolacy razem ze zgromadzonymi Warszawiakami oddali hołd poległym. Następnie udali się pod symboliczną mogiłę żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (których walczyło w powstaniu ok. 5 tysięcy), by złożyć wieniec. Uroczystości zakończyło odmówienie modlitwy o Wielką Polskę.

Więcej...

Jacek Tomczak: “Refleksje po Marszu Grunwaldzkim”

W sobotę, 17 lipca miałem okazję uczestniczyć w Marszu Grunwaldzkim – pochodzie zorganizowanym z okazji rocznicy wiktorii Polaków nad krzyżakami. Nie wnikam, czy rozmachu i animuszu w organizacji całego przedsięwzięcia dodała organizatorom świadomość, iż tego dnia przez ulice Warszawy maszerowały również środowiska homoseksualne. Jest faktem, że mieliśmy w weekend do czynienia z dwoma imprezami, których uczestnicy stoją na ideologicznych antypodach i aksjologicznych biegunach.

Więcej...

Blisko tysiąc osób na Marszu Grunwaldzkim

marszgrunwaldzki1 Marsz Grunwaldzki za nami - liczny, głośny, narodowy - jednym słowem bardzo udany. Rota, Hymn Młodych, hymn narodowy, wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza, olbrzymia flaga niesiona przez kilkadziesiąt osób, Trakt Królewski drżący od okrzyków - było warto podjąć trud maszerowania w piekącym słońcu. Ulicami Warszawy przemaszerowało prawie tysiąc osób: działaczy i sympatyków MW, zaprzyjaźnione organizacje oraz kibice i mieszkańcy stolicy. Pojawiły się również delegacje z Węgier i Białorusi.

Więcej...

Profesorowie akademiccy, politycy, artyści i działacze społeczni w Honorowym Komitecie Poparcia marszu organizowanego przez Wszechpolaków

styk

Już w najbliższą sobotę odbędzie się Marsz Grunwaldzki - chcemy by stał się on manifestacją Polski narodowej, przywiązanej do swoich tradycji, by był "eksplozją polskiej dumy". 600 lat po miażdżącym zwycięstwie nad agresją Zakonu Krzyżackiego, pod którego sztandary ściągnęło rycerstwo z całej Europy Zachodniej, będziemy przypominać o tym szczególnym wydarzeniu. Ze względu na kontekst, w jakim odbywać się będzie Marsz Grunwaldzki - w tym dniu dewianci z całej Europy urządzają tzw. "Europride" na ulicach Warszawy - nabiera on szczególnego znaczenia. Żenująca parada homoseksualistów, będąca niczym innym niż formą agresji ideologicznej na polskie społeczeństwo, nie może zająć niepodzielnego miejsca w centrum Warszawy. Marsz Grunwaldzki jest świadectwem, że Polska ma i będzie mieć wiele oddanych córek i synów, którzy stać będą na straży jej suwerenności i tożsamości.


Dziękujemy osobom życia publicznego, które udzieliły poparcia Marszowi Grunwaldzkiemu w ramach Honorowego Komitetu. Jest to dobry znak - pomimo wielu podziałów i różnic, potrafimy się zjednoczyć wokół najbardziej elementarnych wartości naszej narodowej kultury - wokół idei podmiotowego, silnego państwa, kultury opartej o chrześcijaństwo i rodziny zbudowanej na zdrowym fundamencie związku kobiety i mężczyzny. Po raz kolejny maszerujemy broniąc tego co zagrożone i promując to co chwalebne, właściwe i dobre - a więc do przodu!

Więcej informacji o marszu i lista członków Honorowego Komitetu Poparcia na: www.marszgrunwaldzki.pl

Więcej...

Wybory okręgu małopolskiego

W sobotę 26 czerwca odbył się wybory Okręgu Małopolskiego MW. Jako pierwszy zabrał głos ustępujący prezes kol. Michał Sroka. W kilku zdaniach podsumował swą dwu letnią kadencje. Nie zabrakło oczywiście podziękowań za wspólną prace dzięki której Okręg Małopolski rozwija się prężnie. Następnie przystąpiono do głosowania. Jednogłośnie nowym prezesem został wybrany …

Więcej...

Zapraszamy na Marsz Grunwaldzki!

Przyjdź w sobotę 17.07 o godzinie 11.00 na Plac na Rozdrożu W tym roku mija 600 lat od bitwy pod Grunwaldem. 15 lipca 1410 r. jest datą szczególną, symbolem polskiej chwały. Chcemy pamiętać o wielkiej historii wielkiego narodu. Grunwald to zwycięstwo Polaków nad wojskami krzyżackimi składającymi się z najemników przybyłych z całej Europy. To przełomowe wydarzenie zatrzymało rozrastające się wpływy Państwa Krzyżackiego, zagrażającego Polsce i całej Europie Środkowej.

Więcej...

O zadaniach Młodzieży Wszechpolskiej

Wojciech Wierzejski, jeden z byłych prezesów MW, opublikował tekst, w którym pisze o „zadaniach MW”. Wśród zmian, jakie uważa za konieczne do wprowadzenia w naszej organizacji, wymienia dwie rzeczy: aktywny, jednoznaczny udział w kampaniach wyborczych i partyjnym życiu politycznym kraju, a także zaprzestanie „podważania autorytetu zasłużonych w przeszłości działaczy”.

Więcej...

Oświadczenie Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej

Rada Naczelna Młodzieży Wszechpolskiej wyraża pełne poparcie wobec stanowiska, jakie w swoim tekście „O zadaniach Młodzieży Wszechpolskiej” zawarł Prezes Zarządu Głównego naszej organizacji, kol. Robert Winnicki. Stojąc na gruncie niezależności naszego stowarzyszenia wobec jakichkolwiek środowisk czy grup nacisku, za niedopuszczalne uznajemy próby dyktowania nam przez kogokolwiek „jedynie słusznej” linii postępowania i rozwoju organizacji.

Więcej...