Książki dla Polaków na Białorusi

Kilkaset egzemplarzy książek zebranych w całym kraju przez Młodzież Wszechpolską trafiło do Lidy, gdzie będą służyć społeczności polskiej zamieszkującej to miasto.
Lida – stary jagielloński gród, dziś stutysięczne miasto, jest zamieszkana przez wielu Polaków – około jednej czwartej z nich deklaruje polską tożsamość narodową. Niestety wskutek wielu lat panowania reżymu sowieckiego polskość była rugowana tak brutalnie, iż przetrwała jedynie za progami niektórych domów i katolickich świątyń. Nie widać jej na ulicach Lidy również i dziś bowiem także obecne władze Białorusi są nastawione negatywnie do publicznej aktywności związanej z pielęgnowaniem i upowszechnianiem polskiej kultury i języka. Znana jest sprawa represji wobec działaczy Związku Polaków na Białorusi usiłujących utrzymać swoją niezależność od dyspozycji urzędowych wydziałów do spraw ideologii jakie nadal w tym państwie istnieją. W takich realiach każda kolejna akcja, każde kolejne ognisko pracy u podstaw, pracy na rzecz utrzymania obecności polskiego języka i kultury jest na wagę złota.

Więcej...

Reaktywacja koła w Poznaniu

W sobotę (23 października) odbyła się reaktywacja koła Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu. Z tej okazji do stolicy Wielkopolski przybyła czteroosobowa delegacja z Lubuskiego, wśród nich kol. Krystian (viceprezes Okręgu Lubuskiego i członek Sądu Koleżeńskiego) oraz kol. Marcin (sekretarz Okręgu Lubuskiego oraz członek Rady Naczelnej MW). Spotkanie rozpoczęło się referatem kol. …

Więcej...

Rajd szlakiem NSZ w WarszawieW sobotę 16 października w Warszawie odbył się III Pieszy Rajd Szlakiem Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie. Organizatorami wydarzenia były Związek Żołnierzy NSZ oraz Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaś wśród jego uczestników nie zabrakło Wszechpolaków.

Więcej...

Wybory władz koła w Warszawie

11 października odbyły się wybory władz w kole warszawskim MW. Spotkanie rozpoczął referat wiceprezesa okręgu mazowieckiego kol. Roberta na temat wyborów samorządowych. Następnie głos zabrał wiceprezes MW kol. Franciszek, który przybliżył nam historię koła warszawskiego od jego początków w latach 90-tych. Na koniec ustępując prezes koła kol. Witold podsumował okres …

Więcej...

Marsz Niepodległości – Warszawa 11.11.2010r

W tym roku z okazji Święta Niepodległości Młodzież Wszechpolska współorganizuje w Warszawie Marsz Niepodległości;przemaszerujemy, by pokazać naszą determinację i wolę walki o niepodległą Polskę, o suwerenny naród - bądź z nami! Więcej informacji na stronie internetowej marszu

Więcej...

Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczypospolitej.

Nakładem Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazała się książka "Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczpospolitej". Publikacja zawiera artykuły z konferencji naukowej zorganizowanej w grudniu 2008 roku przez Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "VADEMECUM". Książka zawiera m.in. artykuł dr Rafała Dobrowolskiego "Młodzież narodowa na KUL-u, wybrane zagadnienia",a także niepublikowane wcześniej fotografie Adama Rajmunda Grajewskiego, przedwojennego studenta KUL-u i członka Młodzieży Wszechpolskiej.

Więcej...

W Warszawie obradowała Rada Naczelna

W sobotę 2 października odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej MW. Na zebraniu omówiono szczegóły działalności organizacji w poszczególnych okręgach w ciągu ostatnich miesięcy. Członkowie Rady przedyskutowali także plany organizacji na nadchodzący kwartał.

Więcej...

Wrocław przeciwko dewiantom! Szyderczy happening

wrocław homoseksualizm marsz równości homofobia narodowcy Prezentujemy na naszej stronie galerię zdjęć z ostatniej kontry przeciwko homoseksualistom. Wrocław już drugi raz stał się areną pochodu dewiantów. Wszechpolacy jak zawsze stanęli na wysokości zadania i dali odpór awangardzie degrengolady moralnej.

Więcej...

Mazowieckie spotkanie integracyjne środowisk narodowych

W sobotę 25.09.2010r. w Żyrardowie odbyło się spotkanie integracyjne działaczy mazowieckiej MW. Spotkanie rozpoczęło się wczesnym rankiem zbiórką przy dworcu PKP. Następnie spotkaliśmy się z prezesem Stowarzyszenia Tradycji Armii Krajowej. Zorganizował on dla nas wycieczkę po miejscach związanych z działalnością ZWZ-AK.

Więcej...

Pamiętamy o płk. Oziewiczu

pomorze narodowe siły zbrojne cmentarz witomiński gdynia W poniedziałek 20. września o godzinie 18:00 pomorscy działacze MW zebrali się na cmentarzu witomińskim w Gdyni, aby uczcić 68. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

Więcej...