Niewygodne pytania dla Lansbergisa

W piątek, 18. 11. w auli Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gościł były prezydent Litwy, a obecnie poseł do parlamentu europejskiego, Vytautas Landsbergis. Polityk ów, znany m.in. z agresywnych wypowiedzi pod adresem polskiej mniejszości na Litwie oraz publicznego pomawiania AK o kolaborację z Niemcami, promował w Toruniu książkę „Nasz patriotyzm, ich szowinim?” stanowiącą zapis przeprowadzonego z nim wywiadu.

Więcej...

Maszerujemy aż do zwycięstwa!

Jestem dumny z tego, że byłem na tegorocznym Marszu Niepodległości i mogłem pokazać swoją radość z bycia Polakiem. Jestem dumny, że moje środowisko ideowe potrafiło zorganizować przedsięwzięcie, które nosi w sobie potencjał nowego patriotycznego ruchu społecznego. Jestem w końcu przekonany, że przed nami wiele organizacyjnej pracy, dla której warto znowu …

Więcej...

Oświadczenie MW i ONR nt. artykułu “GW”

W związku z doniesieniami "Gazety Wyborczej" z 16 listopada b.r., oświadczamy co następuje: 1. Nie planujemy powoływać formacji politycznej. 2. Nie zamierzamy rezygnować z podmiotowości naszych organizacji, ani łączyć ich w jakąś większą całość. 3. Nie jest prawdą, jakoby Stowarzyszenie Marsz Niepodległości tworzone było z intencją zmieniania go w partię polityczną. Stowarzyszenie powstało jako inicjatywa ponad i pozapartyjna, łączy ludzi różnych środowisk i przekonań, a jego nadrzędnym celem jest organizacja dorocznego Marszu Niepodległości, krzewienie postaw patriotycznych i narodowych, a także promocja idei niepodległego państwa polskiego....

Więcej...

Ślązacy pamiętają o bohaterach

5 listopada delegacja śląskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej odwiedziła katowicki cmentarz przy ul. Francuskiej. Wszechpolacy oddali cześć pochowanym tam bohaterom. Biało-czerwone znicze z symbolem szczerbca zapłonęły na grobach Wojciecha Korfantego, Józefa Rymera (jednego z przywódców III Powstania Śląskiego i pierwszego wojewody Śląska)...

Więcej...

Warszawskie MW na grobach narodowców

Jak co roku, w okolicach dnia Wszystkich Świętych działacze warszawskiej Młodzieży Wszechpolskiej udali się na groby narodowców. Na Starych Powązkach zrobiono porządek i zapalono znicze przy grobach...

Więcej...

Wyszków zaprasza na Marsz Niepodległości!

29 października 2011 roku wyszkowscy Wszechpolacy przeprowadzili akcję reklamującą tegoroczny Marsz Niepodległości, rozklejając na terenie miasta kilkadziesiąt plakatów zachęcających do wzięcia w nim udziału.

Więcej...

Kontrakt Narodowy – sprawdź kto podpisał!

W tym roku Młodzież Wszechpolska zaproponowała nowy sposób podejścia do wyborów parlamentarnych. Istotę owego podejścia najlepiej streszczają słowa b. prezesa MW, kol. Krzysztofa Bosaka, jest to “skupienie się na warstwie programowej polityki. Polityka […] nie jest od tego by mieć jakąś partię „do popierania”, ale jest od tego by porządkować …

Więcej...

Serce miasta wraca do Łodzi!

Łodzianie nareszcie doczekali się powrotu dzwonu "Serca Łodzi" na swoje należyte miejsce. Dzisiaj o godzinie 13:30 na ulicy Piotrkowskiej zaczęły się oficjalne obchody. Spod dawnej fabryki Józefa Johna (miejsce odlewu pierwowzoru "Serca Łodzi" w nawiązaniu do wydarzeń z 1911 roku) wyruszył uroczysty przemarsz z nowym dzwonem.

Więcej...

Kontrakt Narodowy!

CZYM JEST KONTRAKT NARODOWY? Kontrakt Narodowy jest publiczną deklaracją ideowo-polityczną kandydata do parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Kandydat, podpisując Kontrakt, zobowiązuje się do wypełniania zawartego w nim programu, podejmowania działań i głosowania zgodnie z jego zapisami. JAKIE SĄ CELE AKCJI „KONTRAKT NARODOWY”? 1. Pierwszym celem akcji jest wywarcie społecznego nacisku na kandydatów …

Więcej...