11 listopada 2022 r. ulicami Warszawy przeszedł kolejny Marsz Niepodległości. Jako Wszechpolacy czynnie zaangażowaliśmy się w organizację oraz przebieg wydarzenia – od Straży Marszu, poprzez stoisko, atrakcje dla uczestników, czy wreszcie blok naszej organizacji.

Marsz Niepodległości zgromadził około stu tysięcy uczestników. Rozpoczął się od odśpiewania hymnu państwowego
i przemowy kombatantki płk Stanisławy Kociełowicz ps. „Iskierka”. W trakcie Mazurka Dąbrowskiego rondo Dmowskiego rozbłysnęło ogniem rac.

Czołu Marszu przewodził baner z tegorocznym hasłem ,,Polska Państwem Narodowym”. Zaraz za nim szła kolumna  Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego. Nasi działacze nieśli transparenty z przekreślonymi symbolami zbrodniczych oraz patologicznych ideologii. We wszechpolskim bloku uczestniczyli również goście z zaprzyjaźnionych, nacjonalistycznych organizacji z zagranicy: Węgrzy z Mi Hazánk, Hiszpanie z VOX i flamandzko-holenderska grupa Voorpost.

Nacjonalizm po raz kolejny przejął stołeczne ulice. Nieliczne prowokacje oraz brak zakłóceń w pochodzie to również zasługa sprawnego działania Straży Marszu Niepodległości.

Marsz zakończył się przemówieniami na błoniach Stadionu Narodowego. Prezes MW Marcin Kowalski wzywał do ochrony narodowego charakteru państwa i codziennej pracy dla Ojczyzny — „Polska wymaga, żebyśmy byli pokoleniem wielkim!”