Powszechnie przyjęło się, że 14 lutego jest szczególny dla zakochanych. Dla nas, młodych nacjonalistów
i patriotów jest on również bardzo ważny. W tym roku sztandarowa akcja Młodzieży Wszechpolskiej porusza tematykę tożsamości we współczesnym, zglobalizowanym świecie.

W całej Polsce, Wszechpolacy rozdali tysiące plakatów przypominając jednocześnie swoim rodakom, że w ten dzień oprócz okazywania miłości swoim bliskim, możemy okazywać i promować miłość do ukochanej Ojczyzny.

Życie w zgodzie z wartościami odziedziczonymi po naszych przodkach oraz naturą stoi w opozycji do serwowanego przez popkulturę konsumpcjonistycznego stylu życia niszczącego indywidualność narodów, wspólnot, doprowadzającego człowieka do wypalenia, zatracenia sensu istnienia i braku akceptacji dla samego siebie.

Ostatnie wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce cechowała prymitywna i wulgarna agresja w stosunku do fundamentu naszej cywilizacji, jakim jest religia katolicka. Moralność oparta na filozofii chrześcijańskiej jest podstawą silnego Narodu
i gwarantem uporania się z kryzysem rodziny, wynikających z niego problemów demograficznych i społecznych.

Elementy tożsamości ulegają zmianie. Proces ten ma miejsce w każdym pokoleniu, kiedy zewnętrzne wydarzenia oraz wewnętrzne przemiany grup i sił rozwijają nowe rozumienie zbiorowych tradycji. Zmiana zawiera się w samej definicji tożsamości narodowej, jednak skoro tożsamość oznacza jakąś dozę stabilności i związek z poprzednimi pokoleniami, zmiana musi odbywać się w określonych przez kulturę, tradycję i dziedzictwo Narodu granicach.

Tegoroczny plakat stanowi reinterpretację wzorca wspomnień, wartości, symboli, mitów i tradycji, które tworzą dziedzictwo wyróżniające nasz Naród.

Link do pobrania poniższego plakatu oraz krótki spot z 18 edycji Kocham Polskę.