Home / Znalezione (page 3)

Znalezione

Przedwojennych Wszechpolaków portret zbiorowy

Mimo niezwykle zaawansowanego stanu badań nad dziejami Narodowej Demokracji, Młodzież Wszechpolska (MW)- organizacja akademicka stanowiąca integralną część tegoż obozu nie doczekała się poważniejszego opracowania, które w sposób syntetyczny i całościowy jej dzieje.

Więcej...

Polityka wschodnia

Minione wybory prezydenckie na Ukrainie, a także posunięcia ustępującego szefa tego państwa, Wiktora Juszczenki, stały się okazją dla polskich fanów Rosji, do ponownego pouczenia społeczeństwa o konieczności ułożenia dobrosąsiedzkich stosunków z Moskwą i poświęcenia na ich rzecz polskich rzeczywistych i potencjalnych sojuszników w rejonie postsowieckim.

Więcej...

Kresy: Niechciane dziedzictwo

Zła sytuacja Polaków na przedwojennych polskich Kresach wschodnich, leżących dziś w granicach Litwy, Białorusi i Ukrainy nie jest żadną tajemnicą, lecz faktem powszechnie wiadomym. Niestety, organem, który może w tym zakresie najwięcej, a jednocześnie najczęściej milczy i robi niewiele, jest polski rząd oraz polscy politycy w ogóle.

Więcej...

Modernizacja po polsku a modernizacja po michalsku

Cezary Michalski ogłosił iż dołącza do jednej ze sprawniejszych drużyn obozu lewicowo-liberalnego. W swoim tekście „Wyznania jawnego współpracownika”, niegdysiejszy redaktor Dziennika obwieszcza rozpoczęcie współpracy z Krytyką Polityczną. Z paru względów jest to lektura ciekawa.

Więcej...

Krwawa niedziela

Dnia jutrzejszego przypada kolejna, 66. rocznica jednego z najstraszniejszych epizodów martyrologii Narodu Polskiego podczas drugiej wojny światowej...

Więcej...