Home / Wydarzenia / Oświadczenie Młodzieży Wszechpolskiej ws. nasilenia prześladowań Polaków na Białorusi

Oświadczenie Młodzieży Wszechpolskiej ws. nasilenia prześladowań Polaków na Białorusi

W piątek białoruskie służby w brutalny sposób aresztowały Annę Paniszewą, dyrektorkę Polskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu. Według nieoficjalnych informacji z soboty rozpoczęła ona w ramach akcji protestacyjnej głodówkę. Wydarzenia te są kolejnym już działaniem władz Białorusi wymierzonym w kresowych Polaków. W Polsce jednak nie wzbudziły większych emocji…

Dyrektorka polskiej szkoły została aresztowana w związku ze wszczęciem przez brzeską prokuraturę postępowania w sprawie „podżegania do nienawiści na tle narodowościowym” do jakiego miało dojść w trakcie obchodów ku czci żołnierzy wyklętych, zorganizowanych przez Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, któremu zatrzymana przewodzi. Oddanie hołdu członkom antykomunistycznego podziemia określono jako czczenie „bandytów” odpowiedzialnych za „ludobójstwo Białorusinów”, nawiązując w ten sposób do działań Romualda Rajsa ps. „Bury”, którego nazwisko na ww. obchodach nawet nie zostało wspomniane. Nie przeszkodziło to białoruskim mediom w ochrzczeniu Paniszewej mianem „szkodnika”. Dzień wcześniej zatrzymano w Brześciu także współzałożyciela Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego Aleksandra Nawodniczego „w sprawie o heroizację zbrodniarzy wojennych”, co uznano za „rehabilitację nazizmu”. Bez wątpienia tak gwałtowne i nieuzasadnione uderzenie w zasłużoną wytrwałą pracą u podstaw w zakresie krzewienia polskości organizację, jest następnym elementem w służącej rugowaniu polskości z Kresów kampanii władz Białorusi.

Jako Młodzież Wszechpolska z pełną mocą pragniemy wyrazić solidarność z naszymi prześladowanymi na Białorusi rodakami i wezwać rząd do realnego zainteresowania ich trudną sytuacją. Przypomnijmy, że w styczniu białoruski rząd skierował do parlamentu projekt nowelizacji ustawy oświatowej. Nowe regulacje miałyby wejść w życie od 1 września roku następującego po roku przyjęcia ustawy, czyli nie wcześniej niż 1 września 2022 roku. Jak zakłada projekt, część przedmiotów (takich geografia, historia i wiedza o społeczeństwie) będzie nauczana w języku państwowym (rosyjskim lub białoruskim) z opcją poszerzenia tej listy. Ponadto także egzaminy końcowe mają odbywać się w języku państwowym. Zmiany te to pierwszy krok do de facto depolonizacji dwóch polskich szkół funkcjonujących na Białorusi – nr 5 w Wołkowysku i nr 36 w Grodnie – służących aż (wedle oficjalnych danych) 295 tys. Polakom żyjącym w tym kraju! Sytuacja polskiego szkolnictwa na Białorusi przez ostatnie 25 lat (szkoły zostały otwarte w Grodnie w 1996 r., w Wołowysku w 1999 r. dzięki pieniądzom państwa polskiego oraz zbiórkom Polaków z całego świata) nigdy nie była dobra, a teraz może stać się tragiczna. Państwo polskie nie jest w stanie zadbać o zabezpieczenia podstawowego prawa przysługującego naszym rodakom zamieszkujących od pokoleń kresową ziemię – prawa do nauki we własnym języku.

Sprawa polskich szkół na Białorusi powinna mieć najwyższy priorytet dla władz RP i powinna zostać wysunięta na plan pierwszy w relacjach z Mińskiem. Trudno jednak cokolwiek wysunąć skoro rząd utracił wszelkie kanały komunikacji i przetargu „mesjanistyczną” polityką prowadzoną po ogłoszeniu wyników wyborów na Białorusi 9 sierpnia. Co należy podkreślić, w narracji obecnie prezentowanej przez białoruską władzę Polska przedstawiana jest jako zaborczy sąsiad, a nawet żołnierzy Armii Krajowej określa się jako „bandytów” – Białoruś jest jedynym państwem na terytorium którego działała AK i w którym w żaden sposób nie zrehabilitowano akowców osądzonych w czasach stalinowskich. 

W polityce międzynarodowej powinny się liczyć realne interesy naszego państwa i narodu – do których z pewnością zalicza się troska o pielęgnowanie polskości na Kresach.

Ponadto pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw wobec „przyklaskiwania” przez władze w Warszawie kłamliwej narracji Mińska. Przyszłość i trwałe relacje budować można jedynie na prawdzie.

Polski charge d’affairs w Mińsku stwierdził niedawno, że państwo polskie oddziela walkę żołnierzy wyklętych od zbrodni do jakich dochodziło na marginesie ruchu oporu: „Strona białoruska doskonale wie, że państwo polskie uważa działania «Burego» na ludności białoruskiej za zbrodnię wojenną […] Konkluzję w tej sprawie wydały odpowiednie polskie instytucje jeszcze w latach 90. i nikt jej nie cofnął”.

Pragniemy przypomnieć, że Instytut Pamięci Narodowej stwierdził, że czyny popełnione przez podkomendnych Romualda Rajsa nie noszą znamion zbrodni ludobójstwa. Zdaniem badaczy nie było to dokonane z pobudek religijno-narodowych, a głównie w związku z sympatiami komunistycznymi.

Pragniemy wyrazić także nasze oburzenie postawą większości polskich elit medialnych i politycznych, które jeszcze nie tak dawno opowiadały się jednoznacznie po stronie białoruskich protestów. Podnoszono wtedy głosy o łamaniu praw człowieka i słano szumne apele do Europy. Dziś ich milczenie wręcz ogłusza. Podobnie zresztą jak w przypadku bardzo poważnych wątpliwości dotyczących uczciwości wyborów zgłaszanych przez naszych rodaków na Litwie, które zostały w ostentacyjny wręcz sposób zignorowane. Niestety, rodacy na Wschodzie w powszechnej świadomości niemal nie istnieją. Pozwalając na rugowanie polskości z Kresów na arenie międzynarodowej Polska jawi się jako państwo słabe, które nie będąc w stanie nawet zabezpieczyć własnych interesów, nie może być wiarygodnym liderem regionu. Bardzo chcielibyśmy, aby sytuacja Polaków na Białorusi stała się tematem z pierwszych stron gazet, szeroko dyskutowanym w przestrzeni publicznej. W takiej sytuacji rządzący czuliby odpowiednią presję, aby w tym temacie działać skutecznie.

W powyższym kontekście pozostaje nam na zakończenie głośno podnieść hasło, które od lat nieśmiało wybrzmiewa na polskich ulicach – jeden naród ponad granicami!  

Zarząd Główny Młodzieży Wszechpolskiej

Check Also

spotkanie otwarte MW Grudziądz

Spotkanie otwarte w Grudziądzu

1 lipca gościliśmy prezesa prezesa Młodzieży Wszechpolskiej- Ziemowita Przebitkowskiego😎❗ Rozmawialiśmy o tym, jakie wyzwania czekają …