Home / Lubelskie / Lublin: rocznica podpisania traktatu wersalskiego

Lublin: rocznica podpisania traktatu wersalskiego

28 czerwca to bardzo ważna data. W 1919 roku tego dnia Roman Dmowski i Jan Ignacy Paderewski podpisali w imieniu Polski traktat wersalski, który formalnie przywracał państwo polskie na mapy świata. 

Próżno jest szukać większych uroczystości upamiętniających. Co roku wydarzenie to jest coraz bardziej zapominane, władze państwowe i samorządowe nie organizują upamiętniających wydarzeń. W Lublinie w tym roku Młodzież Wszechpolska jako jedyna organizacja uczciła pamięć Dmowskiego i Paderewskiego składając kwiaty przy tablicy upamiętniającej tamto wydarzenie w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski przy ul. Gospodarczej.

Dzień później, 29 czerwca lubelskie Koło MW zwołało konferencję prasową, na której wystąpił Wiceprezes Koła, Kol. Paweł. Konferencja zwołana została w nieprzypadkowym miejscu bowiem tam gdzie powinien stać pomnik Romana Dmowskiego. Rada Miasta i Prezydent Żuk zapowiedzieli w zeszłym roku, że Roman Dmowski doczeka się swojego pomnika w Lublinie. Podjęta została w tej sprawie nawet uchwała. Kilka lat wcześniej zwołano Społeczny Komitet Pomnika Dmowskiego, który zebrał fundusze i ma zrealizować budowę pomnika. Młodzież Wszechpolska jest jednym z członków komitetu, lecz nie ma wpływu na jego pracę. Przeciwko pomnikowi wypowiadali się m.in. lokalni aktywiści LGBT. Decydenci zapowiadali, że pomnik zostanie uroczyście zaprezentowany 28 czerwca tego roku. W miejscu gdzie miałby powstać nie została nawet wbita symboliczna łopata.

Podczas konferencji Wszechpolacy wyrazili swoje zaniepokojenie brakiem postępów w tej sprawie oraz oświadczyli, że skierują zapytania do władz samorządowych o Społecznego Komitetu Budowy Pomnika o stan prac przygotowawczych do budowy. 

W ramach upamiętnienia Romana Dmowskiego lubelska MW zorganizowała także wydarzenie publicznego czytania jego listów i wspomnieć z okresu, gdy przebywał w Paryżu na konferencji pokojowej.

Konferencja prasowa w miejscu, gdzie powinien stanąć pomnik Romana Dmowskiego. 

publiczne czytanie listów Dmowskiego na Pl. Litewskim w Lublinie

Check Also

Lublin: 77. rocznica ,,krwawej niedzieli” na Wołyniu

11 lipca to tragiczna rocznica wydarzeń z 1943 roku, które rozegrały się na terenie Wołynia. …