Home / Wielkopolskie / Kalisz: Wszechpolacy przypominają prawdę o tzw. wyzwoleniu przez Armię Czerwoną

Kalisz: Wszechpolacy przypominają prawdę o tzw. wyzwoleniu przez Armię Czerwoną

HAŃBA CZERWONYM OPRAWCOM!

Jutro mija 75. rocznica wejścia Armii Czerwonej do Kalisza okupowanego przez Niemców.

Znów będzie upamiętnienie ze strony władz i słowa wdzięczności za „wyzwolenie”.

Znów lewicowo – liberalne środowiska pokłonią się przed symbolem gehenny naszego narodu, kompletnie ignorując prawdę historyczną i wszystkie oblicza jednej i drugiej okupacji.

Znów media, lokalni politycy, postkomunistyczne autorytety zabiorą głos w sprawie „wyzwolenia” przez Armię Czerwoną.

Prawda jest tragiczna tak jak tragiczna była okupacja hitlerowska dla mieszkańców Kalisza i wszystkich Polaków. Nie mamy prawa nazywać nowego zniewolenia “wyzwoleniem”. Zmienił się okupant, nie zniknęły, a wręcz nasiliły się represje, mordy, gwałty, wywózki, grabieże. Setki splądrowanych miast i wsi, tysiące zgwałconych kobiet przez zdeprawowanych czerwonoarmistów, tysiące ton maszyn, surowców i innych dóbr materialnych, w tym bezcennych dzieł sztuki wywiezionych do Związku Sowieckiego, wszechobecny terror NKWD i podległych mu „polskich” instytucji to tylko wierzchołek góry lodowej. Wszystkim tym, którzy bezgranicznie celebrują wejście sowietów i ich okupacyjną praktykę na terenie Polski przypominamy, że wasi „wyzwoliciele” już od 1939 roku, od pamiętnego paktu Ribbentrop – Mołotow kolaborowali z III Rzeszą w celu unicestwienia Państwa Polskiego, a jednym z wyrazów tej nieskrywanej przyjaźni była wspólna defilada w Brześciu Litewskim.

Zbrodniarzom spod znaku sierpa i młota wieczne potępienie!

Check Also

Wyrzysk: Wszechpolacy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami fundacji Orla Straż

Orla Straż w WyrzyskuW ubiegłą niedzielę 01.03.2020 r. na zaproszenie proboszcza wyrzyskiej parafii oraz naszego …