Home / Śląskie / Okręg Śląski: Spotkanie opłatkowe ślaskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej

Okręg Śląski: Spotkanie opłatkowe ślaskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej

W sobotę (21.12.2019) miało miejsce doroczne spotkanie opłatkowe śląskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej i środowisk narodowych. Udział w nim wzięli także działacze z Okręgu Małopolskiego i Wielkopolskiego, oraz przedstawiciele Ruchu Narodowego i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Spotkanie miało miejsce w Bielsku-Białej, co związane jest z zaprzysiężeniem tamtejszego, reaktywowanego z bardzo dobrym skutkiem, Koła Młodzieży Wszechpolskiej. Prezesem Koła w Bielsku został kolega Mateusz Matyszczyk.

W trakcie wydarzenia głos zabrali: prezes Okręgu Śląskiego Młodzieży Wszechpolskiej Paweł Mazur, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej Bartosz Berk, były prezes Okręgu Śląskiego Młodzieży Wszechpolskiej Kamil Lisowski. Przemówienia miały charakter podsumowujący. Dużo miejsca poświęcono w nich reaktywacji bielskiego Koła i podziękowaniom za miniony rok owocnej działalności działaczy Okręgu. Nie zabrakło jednak także wskazania rzeczy, które wymagają szczególnej uwagi i poprawy w roku przyszłym.

Po przełamaniu się opłatkiem i tradycyjnych życzeniach świątecznych, miał miejsce poczęstunek i integracja.

 

 

 

 

Check Also

spotkanie otwarte MW Grudziądz

Spotkanie otwarte w Grudziądzu

1 lipca gościliśmy prezesa prezesa Młodzieży Wszechpolskiej- Ziemowita Przebitkowskiego😎❗ Rozmawialiśmy o tym, jakie wyzwania czekają …