Home / Lubelskie / Lubelszczyzna: Zjazd Okręgu

Lubelszczyzna: Zjazd Okręgu

 W zeszłą sobotę, 26 października, w Lublinie odbył się Zjazd Okręgu Lubelskiego.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła. Wspaniała homilia ks. Mirosława przypominała nam istotę działania we wspólnocie. Po Mszy przemieściliśmy się na salę, gdzie oficjalnie rozpoczęliśmy Zjazd odśpiewaniem Hymnu Młodych i odmówieniem modlitwy do św. o. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona Młodzieży Wszechpolskiej.
Na Zjeździe mieliśmy zaszczyt gościć kombatantów: płk. Mariana Pawełczaka ps. „Morwa” i kpt. Longina Rozwadowskiego. Wśród gości z różnych stron Polski znaleźli się m.in. Prezes Młodzieży Wszechpolskiej, kol. Ziemowit oraz sekretarz Zarządu Głównego i były Prezes Okręgu Lubelskiego kol. Bartosz. Pojawiły się delegacje z następujących Okręgów: Łódzkiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego i Wielkopolskiego, a także delegaci z zaprzyjaźnionych organizacji lubelskich. Dziękujemy wszystkim gościom za obecność.
Następnie miały miejsce przemówienia poszczególnych prelegentów, wśród których swoje motywujące do działania wystąpienie miał płk. „Morwa”. Ponadto podsumowano dotychczasową działalność, poruszano także kwestie związane z przyszłym kształtem Organizacji oraz wzmocnieniem aktywności i postaw ideowych wśród działaczy.
Po przemówieniach dokonano wyboru władz Okręgu, władz Koła Lublin oraz komisji rewizyjnej. Prezesem Okręgu Lubelskiego został kol. Michał, który zastąpił na tej funkcji kol. Macieja. W kole MW Lublin ponownie Prezesem został kol. Piotr.
Oficjalną część obchodów zakończyło odśpiewanie Hymnu Polski oraz Modlitwa Żołnierzy NSZ. Koniec oficjalnej części obchodów nie oznaczał zupełnego końca uroczystości. Odbyła się część nieoficjalna -integracja działaczy.
Nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy.

Check Also

Lubelszczyzna: Wszechpolacy na akademii Kozłowieckiej

16 listopada delegacja Młodzieży Wszechpolskiej Okręgu Lubelskiego wzięła udział w Akademii Kozłowieckiej.Wysłuchaliśmy wykładu m. in. …