Home / Lubelskie / Zamość: Wszechpolacy upamiętniają pomordowanych na Rotundzie Zamojskiej

Zamość: Wszechpolacy upamiętniają pomordowanych na Rotundzie Zamojskiej

W ostatnich dniach Wszechpolacy z Zamościa udali się na Rotundę Zamojską, by upamiętnić pomordowanych tam ludzi, pomodlić się za nich i zapalić znicz. Rotunda, która powstała w 1831 roku jako działobitnia pod panowaniem Rosji, podczas II wojny światowej, w 1940 roku została przez Niemców przekształcona w obóz podległy Gestapo. Niemcy zsyłali tam aresztowaną ludność w ramach Akcji AB. Później stała się także miejscem masowych egzekucji Polaków i Dzieci Zamojszczyzny zabieranych podczas Aktion Zamość. Po wyzwoleniu miasta z okupacji niemieckiej utworzono tu cmentarz z grobami ofiar rotundy, a także żołnierzy Armii Polskiej, AK, Armii Czerwonej, partyzantów radzieckich, ludności żydowskiej i cywilnej. Wiele grobów jest bezimiennych.

Check Also

Lublin: 77. rocznica ,,krwawej niedzieli” na Wołyniu

11 lipca to tragiczna rocznica wydarzeń z 1943 roku, które rozegrały się na terenie Wołynia. …