Home / Lubelskie / Lublin: Wszechpolacy na obchodach rocznicy Unii Lubelskiej

Lublin: Wszechpolacy na obchodach rocznicy Unii Lubelskiej

W hołdzie twórcom wielkiego dzieła – Młodzież Wszechpolska Lublin.

1 lipca 1569 r. król Zygmunt August i uczestnicy sejmu w Lublinie zaprzysięgli, podpisali i opatrzyli pieczęciami Akt Unii Lubelskiej, tworzący wspólne polsko-litewskie państwo, czyli Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Mocą uchwał Sejmu i Senatu 2019 r. został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej a w 2015 r. Sejm ustanowił 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego, czym upamiętniono zawarcie Unii Lubelskiej.
Główne obchody 450. rocznicy tego wydarzenia odbyły się w poniedziałek 1 lipca. Po 14 odsłonięto tablicę wmurowaną w ratusz miejski, następnie spod zamku lubelskiego, kierując się na Plac Litewski, ruszył barwny renesansowy korowód. Pod pomnikiem Unii zostały złożone kwiaty, m.in. przez działaczy naszego Koła.

Unia Lubelska to wielkie dzieło polityczne, które zaważyło na rozwoju całej Europy Środkowo-Wschodniej. Oddając hołd naszym przodkom, twórcom tego projektu, chcemy wskazać, że dzięki tej Unii Polska zaniosła cywilizację łacińską na ziemie ruskie i dalej na wschód.

Check Also

Lublin: „W imieniu dam”

8 marca z okazji Dnia Kobiet już po raz kolejny nasze koleżanki organizowały pikietę antyfeministyczną …