Home / Lubelskie / Lublin: Wszechpolacy na obchodach 70 rocznicy Cudu Lubelskiego

Lublin: Wszechpolacy na obchodach 70 rocznicy Cudu Lubelskiego

3 lipca 1949 r. zauważono łzy na obliczu Matki Bożej w katedrze lubelskiej. Mimo ostrożnego stanowiska władz kościelnych, doprowadziło to do ożywienia kultu Maryi.
Obraz jest niedokładną kopią cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Znajduje się między boczną kaplicą Najświętszego Sakramentu a prezbiterium w lubelskiej archikatedrze, jego autorem jest Bolesław Rutkowski.
Jednak dopiero w 1981 r. uczczono uroczyście rocznicę cudownych zdarzeń, odprawiając nabożeństwo przed katedrą i niosąc obraz w procesji ulicą Królewską. W uroczystościach wzięło udział ponad 30 tys. osób.
W styczniu 1988 r. Stolica Apostolska zatwierdziła trwałość kultu Matki Bożej. 26 czerwca obraz koronowano. W czasie nabożeństwa pod pomnikiem ofiar Majdanka, które zgromadziło 350 tys. osób, korony poświęcił Prymas Polski kard. Józef Glemp.
3 lipca 2019 r. przypadła 70. rocznica Cudu Lubelskiego. Z tej okazji w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została Msza święta, a następnie zgromadzeni na niej udali się na procesję. Wśród modlących się nie zabrakło też działaczy Młodzieży Wszechpolskiej.
We wtorek, 2 lipca, w budynku dawnego Trybunału Koronnego odbyła się promocja książki „Cud Lubelski” i prelekcja autorki.

Check Also

Lublin: Wsparcie dla kombatantów podczas epidemii

4 czerwca lubelscy Wszechpolacy wzięli udział w pakowaniu paczek dla kombatantów w ramach projektu ,,Wsparcie …