Home / Lubelskie / Zamość: Publiczne czytanie mów Zamoyskiego

Zamość: Publiczne czytanie mów Zamoyskiego

„Skorom się przekonał, iż nic w życiu bardziej pożytecznem, bardziej upragnionem nie jest, jak nauka i cnota; gdym się przeświadczył, że ni cnoty, ni sławy, bez umiejętności i nauki dostąpić nie można, cały poświęciłem się nauce. Bez nauk bowiem acz mogą być niektórzy cnotliwi i światli, — gdy lud w ciemnocie, walą się królestwa, upadają mocarstwa, same dostojeństwa ciężarem się stają.”

Przypada dziś rocznica śmierci założyciela naszego miasta. Z tego powodu odwiedziliśmy pomnik Jana Zamoyskiego aby oddać hołd temu wybitnemu mężowi stanu.

Chcąc bardziej przybliżyć mieszkańcom postać założyciela miasta przeprowadziliśmy happening literacki przy pomniku. Zorganizowaliśmy publiczne czytanie jego mów; jednej na otwarcie akademii zamojskiej, drugiej mowy z sejmu warszawskiego.

Zachęcamy do indywidualnego zapoznania się z dorobkiem tej wybitnej i jakże ważnej dla Zamościa postaci.
_______

Pracuj na rzecz ojczyzny, nikt tego za Ciebie nie zrobi!
www.dolacz.mw.org.pl

Check Also

Lublin: rocznica podpisania traktatu wersalskiego

28 czerwca to bardzo ważna data. W 1919 roku tego dnia Roman Dmowski i Jan …