Home / Lubelskie / Lublin: Wszechpolacy na konferencji dotyczącej życia religijnego w obozie na Majdanku

Lublin: Wszechpolacy na konferencji dotyczącej życia religijnego w obozie na Majdanku

13 czerwca, w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyła się konferencja „O Bogu w piekle na ziemi. Martyrologia duchowieństwa i życie religijne w obozie na Majdanku”.
Wykład poprowadził prelegent z Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.
Celem konferencji było przedstawienie trudnego, choć często pomijanego tematu, czyli religijności w obozie. Jak modlić się w czasie obozowego piekła? Wyrzec się wiary, by nie narażać się na bicie i wyszydzanie przez strażników, czy podjąć walkę z samym sobą?
Wiara często podtrzymywała więźniów przy życiu. Dzięki ofiarności księży np. ks. Witolda Kiedrowicza i ks. Emiliana Kowcza osadzeni mogli przyjmować Komunię św., korzystać z sakramentu spowiedzi, oczywiście bez wyposażenia liturgicznego i odpowiedniego stroju. W obozie wszyscy byli traktowani tak samo np. chodzili w takich samych pasiakach. Raz na Majdanku odprawiona była Msza Święta, w której także uczestniczyć mogli wszyscy.
Oprócz codziennej modlitwy, w barakach śpiewano pobożne pieśni religijne, które umacniały ducha, dziwiło to nawet niewierzących. Na placu apelowym ukryty był medalik, o którym wiedzieli więźniowie. W ciężkich chwilach, podczas ciągnących się godzinami apeli, patrzyli w miejsce ukrytego symbolu, co dodawało im sił do wytrwania.
Majdanek, obóz niemiecki funkcjonujący w latach 1941-1944, był bardzo ciężkim i prymitywnym obozem. Warunki naturalne panujące w nim były niesprzyjające. Baraki często były drewniane, w środku było mało miejsca. Obóz odznaczał się dużą karnością.

Check Also

Lublin: Happening 13 grudnia

13 grudnia 2019 roku w Lublinie na Placu Litewskim zorganizowany został happening, będący odpowiedzią na …