Home / Lubelskie / Lublin: Wszechpolacy na wykładzie ks. prof. Guza

Lublin: Wszechpolacy na wykładzie ks. prof. Guza

We wtorek 9 kwietnia 2019r. o godzinie 19 członkowie Lubelskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej wybrali się na wykład ks. Prof. Tadeusza Guza, który odbył się w auli im. Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykład traktował o zagrożeniach ideologicznych XXI wieku oraz ich rodowodzie. Ksiądz profesor omówił najważniejsze zagrożenia dotyczące trzech sfer: pojmowania Boga, pojmowania istoty ludzkiej i rozumienia świata, kosmosu i ogólnie pojętej reszty rzeczywistości. W trakcie wykładu ksiądz odnosił się do dialektyki Heglowskiej, psychoanalizy Zygmunta Freuda, dialektyki Marksa i Engelsa oraz teorii krytycznej Adorna (Szkołą frankfurcka), płynnie wykazując powiązania pomiędzy tymi teoriami. Prelegent w kontekście zagrożeń wskazał również na marksizm kulturowy i seksualizację człowieka, sprowadzanie go tylko do jednego wymiaru.
Po wykładzie odbyła się równie interesująca część pytaniowa, w której ksiądz profesor rozwiał wątpliwości dociekliwych i poruszył kilka kwestii towarzyszących tematowi głównemu. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum i było spotkaniem zapoczątkowującym cykl spotkań z różnymi prelegentami , które mają się odbywać w przyszłych miesiącach.

Check Also

Lublin: Wszechpolacy na koncercie Fortecy

Dziś wzięliśmy udział w koncercie zespołu “Forteca”, który odbył się w ramach obchodów Narodowego Dnia …