Home / Podlaskie / Białystok: 80-ta rocznica śmierci Romana Dmowskiego

Białystok: 80-ta rocznica śmierci Romana Dmowskiego

W miniony piątek (04.01.2019r.) Wszechpolacy z białostockiego koła wspólnie z fundacją Obowiązek Polski zorganizowali obchody 80-tej rocznicy śmierci naszego prezesa honorowego śp. Romana Dmowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pow. Św. Rocha. Na mszy ksiądz celebrans wygłosił patriotyczne kazanie gdzie nawoływał do słów Nauczyciela Narodu, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości. Ponadto zachęcał do pójścia drogą jaką wyznaczył Roman Dmowski. Kilku Wszechpolaków swój udział we mszy świętej zaakcentowało czynnym udziałem przy służbie liturgicznej. Kolejnym punktem było złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą, która mieści się w tymże kościele. Następnie osoby biorące udział w obchodach przemieściły się do salki św. Kazimierza, gdzie Wszechpolacy przygotowali krótkie przypomnienie wspomnień, osób opisujących pogrzeb Ojca Niepodległej. Ukazano również film z 1939 roku, który jest jedynym nagraniem z pogrzebu Romana Dmowskiego. Głos zabrał, również Dariusz Wasilewski (były Wszechpolak, założyciel fundacji Obowiązek Polski), który nakreślił sytuację panującą wokół inicjatywy budowy białostockiego pomnika Romana Dmowskiego.

Warto również zauważyć, że obchody współorganizowane przez Wszechpolaków były jedyną taką inicjatywą w Białymstoku. 
Wszechpolacy dumnie oddali cześć i hołd śp. Romanowi Dmowskiemu, pamiętając o jego zasługach dla Narodu i Ojczyzny.

Cześć Jego pamięci!

Check Also

Białystok: Wszechpolacy sprzątają pomnik Powstańców styczniowych.

22 czerwca Białostoccy działacze Młodzieży Wszechposlkiej zajęli się czyszczeniem zaniedbanego pomniku historycznego w okolicy Bielska …