Home / Lubelskie / Lublin: Manifestacja upamiętniająca ofiary Stanu Wojennego

Lublin: Manifestacja upamiętniająca ofiary Stanu Wojennego

W czwartek, 13 grudnia, działacze lubelskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej wzięli udział w Manifestacja upamiętniająca ofiary Stanu Wojennego. Wydarzenie to miało miejsce pod tablicą poświęconą błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. Zgromadzenie rozpoczęliśmy od odmówienia modlitwy NSZ w intencji ofiar stanu wojennego. W dalszej kolejności kilka słów do maszerujących powiedziała wieloletnia działaczka Solidarności, Zenobia Kitówna, a następnie wysłuchaliśmy przemówień Prezesa Okręgu Lubelskiego Młodzieży Wszechpolskiej kol. Macieja, przedstawiciela organizatorów z ONR oraz przedstawiciela RN. Po przemówieniach złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Na koniec wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski.

Check Also

Lublin: 77. rocznica ,,krwawej niedzieli” na Wołyniu

11 lipca to tragiczna rocznica wydarzeń z 1943 roku, które rozegrały się na terenie Wołynia. …