Home / Śląskie / Katowice: Zjazd Okręgu Śląskiego

Katowice: Zjazd Okręgu Śląskiego

Dnia 15.12.2018 w Katowicach odbył się zjazd Okręgu Śląskiego.

Na zjeździe obecny był Major Stanisław Turski – członek Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Obecni byli także Ziemowit Przebitkowski – prezes MW, Krzysztof Bosak – wiceprezes RN oraz lokalni liderzy i działacze środowiska narodowego. Goszczono również działaczy z okręgu wielkopolskiego i mazowieckiego.

Na zjeździe dokonano wyboru nowego zarządu Okręgu Śląskiego MW. Jego prezesem został kolega Paweł Mazur, przejmując obowiązki po koledze Kamilu Lisowskim.

Check Also

Działacze ze Śląska pamiętają o polskich bohaterach i wybitnych Polakach pochowanych na kresowych nekropoliach

1 listopada Wszechpolacy ze Śląska odwiedzili Cmentarz Łyczakowski zapalając znicze i składając kwiaty.Działacze zapalili znicz …