Home / Podlaskie / Białystok: Wszechpolacy na rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny “Inki”

Białystok: Wszechpolacy na rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny “Inki”

Dnia 28 sierpnia 1946 roku w komunistycznej katowni w wyniku wyroku sądowego została zamordowana bohaterska sanitariuszka – Danuta Siedzikówna. W związku z tym w rocznicę wydarzeń Młodzież Wszechpolska Białystok zaangażowała się we współorganizację uroczystości upamiętniającej “Inkę” oraz wielu innych Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystości zostały zorganizowane w 72. rocznicę śmierci sanitariuszki przy pomniku Mordu Katyńskiego oraz przy nowym pomniku wspomnianej bohaterki. Obchody były współorganizowane przez Młodzież Wszechpolską razem z patriotycznie nastawionymi mieszkańcami Białegostoku, harcerzami, kibicami i innymi organizacjami. W trakcie została wspomniana historia Żołnierzy Wyklętych oraz głównej bohaterki i zostały złożone znicze pod pomnikami.

Wszechpolacy nigdy nie zapominają o bohaterach, którzy oddali wszystko co mieli dla ukochanej Polski. Szczególnie ważni są Ci, którzy poświęcali się lub byli gotowi się poświęcić mimo młodego wieku. Te postacie są najlepszym wzorcem dla przyszłych pokoleń.

Check Also

Białystok: Wszechpolacy sprzątają pomnik Powstańców styczniowych.

22 czerwca Białostoccy działacze Młodzieży Wszechposlkiej zajęli się czyszczeniem zaniedbanego pomniku historycznego w okolicy Bielska …