Home / Pomorskie / Gdańsk: Młodzież Wszechpolska wygrywa sprawę z Pawłem Adamowiczem

Gdańsk: Młodzież Wszechpolska wygrywa sprawę z Pawłem Adamowiczem

Paweł Adamowicz został skazany na karę grzywny za naruszenie nietykalności cielesnej działacza MW oraz nazwanie go faszystą.

Prywatny akt oskarżenia został wniesiony przez Aleksandra Jankowskiego. Wszechpolacy, dążąc do polubownego załatwienia sprawy, wnoszą o przeprosiny że strony Prezydenta oraz zapłacenie nawiązki na rzecz Fundacji Inicjatyw Polskich.

Prezydent Adamowicz uważa, że prokuratura nie jest niezależnym podmiotem, ponieważ akceptuje sprawę wniesioną przeciwko niemu. Jego zdaniem Młodzież Wszechpolska zajmuje się rozbijaniem “kulturalnych” spotkań i nawet na konferencji prasowej nie szczędził niesprawiedliwych oskarżeń wobec organizacji, zupełnie nie poczuwając się do odpowiedzialności za naruszenie czyjejś nietykalności, jak i zniesławienia działaczy, nazywanych przez niego faszystami.

W uzasadnieniu sąd stwierdził między innymi, że deklaracja ideowa MW nie posiada znamion faszyzmu oraz, że dziś słowo “faszyzm” to wytrych w sporze politycznym.

Check Also

Zjazd okręgu pomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej 2019

Dnia 19 maja odbył się Zjazd okręgu pomorskiego MW. Podczas zjazdu pomorscy Wszechpolacy zebrali się w …