Home / Podlaskie / Białystok: Wszechpolacy w obronie pamięci i natury

Białystok: Wszechpolacy w obronie pamięci i natury

W ostatnią niedzielę lipca działacze MW Białystok zorganizowali akcję sprzątania jednego z największych ośrodków przyrodniczych w mieście – Lasu Bacieczkowskiego. Pomimo upałów zwarta grupa Wszechpolaków w godzinach popołudniowych zebrała kilka worków plastikowych butelek, puszek, szkła i innych śmieci, które zalegały tam od dłuższego czasu oraz stanowiły zagrożenie dla flory i fauny.

Jak działacze sami mówili : ,,Mieliśmy ręce “pełne roboty”. Udało nam się posprzątać wiele śmieci, których rozkład trwa wiele lat. Jednym z naszych głównych zadań jest troska o przeszłe, teraźniejsze i przyszłe pokolenia. To właśnie, według Romana Dmowskiego stanowi naród. Ciągłość pokoleń (…)”. Akcja była prowadzona na kanwie pożarów, które wybuchały w całej Europie w ciągu ostatnich tygodni oraz czerwcowego wykładu poprowadzonego prze IPN na temat zbrodni popełnianych przez żołnierzy niemieckich na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej w Lesie Bacieczkowskim. Właśnie tam znajduje się pomnik, którego okolice również zostały posprzątane. Wszechpolacy zapalili tam znicze pamięci oraz wspomnieli pomordowanych w modlitwie.

Młodzież Wszechpolska opiera się na pracy u podstaw, która przejawia się właśnie przez takie proste, aczkolwiek przynoszące wiele korzyści akcje. Wszechpolacy zawsze dbają o polską przyrodę i kultywują pamięć o przeszłych pokoleniach.

Check Also

Białystok: Wszechpolacy sprzątają pomnik Powstańców styczniowych.

22 czerwca Białostoccy działacze Młodzieży Wszechposlkiej zajęli się czyszczeniem zaniedbanego pomniku historycznego w okolicy Bielska …