Home / Pomorskie / Tczew: Młodzież Wszechpolska pisze do Prezydenta Miasta, aby usunął komunistyczną symbolikę z przestrzeni miejskiej

Tczew: Młodzież Wszechpolska pisze do Prezydenta Miasta, aby usunął komunistyczną symbolikę z przestrzeni miejskiej

Młodzież Wszechpolska wystosowała list otwarty do Prezydenta Miasta Tczewa, w którym żąda usunięcia komunistycznego symbolu z pomnika znajdującego się przy ulicy Szkoły Morskiej i 30 Stycznia, nieopodal placówki edukacyjnej.

Narodowcy powołują się m.in. treść ustawy dekomunizacyjnej z 2016 roku, wedle której tego typu pomniki nie mają prawa bytu w przestrzeni publicznej. Do listu załączyli również ekspertyzę IPN, w której Instytut Pamięci Narodowej popiera inicjatywę MW, również żądając usunięcia komunistycznych symboli z miasta.

Oto treść listu MW Tczew do Prezydenta Tczewa

Szanowny Panie Prezydencie

Ponownie zwracamy się do Pana w imieniu mieszkańców Tczewa o zastosowanie się do obowiązujących przepisów znowelizowanej ustawy dekomunizacyjnej w postaci usunięcie tzw. Czerwonej Gwiazdy z przestrzeni miejskiej Tczewa.

Symbol Czerwonej Gwiazdy w Polskiej historiografii i kulturze jest symbolem jednoznacznie kojarzącym się z jednym z najmroczniejszych okresów w naszej nowoczesnej polskiej historii. Wykorzystywany przez bolszewików niemal od początku rewolucji bolszewickiej, do naszego kraju został przyniesiony, najpierw w latach 1919-1921 a potem w latach 1939-1945 na ostrzach sowieckich bagnetów. Symbol Czerwonej Gwiazdy jest symbolem jednoznacznie komunistycznym, powiązanym ze śmiercią i cierpieniem milionów Polaków i innych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Jako symbol oręża sowieckiego okupanta obrósł swoistym kultem w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, co dodatkowo nadaje mu negatywne skojarzenie w świadomości i pamięci narodowej Polaków.

Na przestrzeni dziejów, począwszy od czasów starożytnych, przyjętą przez zdobywców praktyką była zmiana charakteru podbitego terenu w celu zniszczenie i upodlenia ducha patriotyzmu i walki wśród podbitej ludności. Dodatkowo, praktyka ta miała przynosić wymierne efekty w kolejnych pokoleniach podbitej ludności, która dorastając w zmienionym krajobrazie miała zacząć utożsamiać się bardziej z historią i tradycją okupanta iż własnych przodków. Narzędziami takimi są chociażby zmiana nazw miejscowości, ulic, polityka historyczna lub „dekorowanie” przestrzeni publicznej pomnikami związanymi z okupantem.

W Polsce objawiało się to poprzez zmianę nazw wielu polskich ulic na takie nazwy jak „Aleja Zwycięstwa”, „Aleja Armii Czerwonej”, „Plac Lenina”, czy wielu innych związanych z tematyką komunistyczną. W samych latach 50-tych kilka Polskich miast spotkał „zaszczyt” bycia przemianowanymi na Stalinogród.

Przykładem takiej polityki było również stawianie wielu pomników ku czci rewolucji lub bohaterskich czynów Armii Czerwonej.Tzw. Pomnik Czerwonej Gwiazdy obecny w Tczewie jest właśnie przykładem opresyjnej polityki okupanta sowieckiego mającego za cel złamać ducha narodowego i ducha oporu w Narodzie Polskim. Jego utrzymująca się obecność w przestrzeni publicznej w Tczewie po roku 1989 zakrawa na tragiczne zaniedbanie ze strony miejskiego magistratu. Myślę, że zarówno Pan Prezydent jak i żaden Tczewianin nie chce aby przyszłe pokolenia mieszkańców naszego miasta dorastały w cieniu symboli przypominających Polakom o obecności władzy komunistycznej na Tczewskiej ziemi.

Pozostawienie Czerwonej Gwiazdy na pomniku nie wnosi niczego pozytywnego do miejskiego życia, a jego utrzymanie jest jawną kontynuacją władz okupacyjnych, które przez  niemal 50 lat odciskały swoje komunistyczne piętno pięścią sowieckiego sołdata na Świętej  Polskiej Ziemi.Wyrażam nadzieję, że tak jak Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej oraz mieszkańcy Miasta Tczew, również Pan Panie Prezydencie ma w swoim sercu gorącą miłość do Narodu Polskiego jak i naszej Ojczyzny, i z tego powodu wykona Pan ciążący na Panu obowiązek
dekomunizacji przestrzeni miejskiej Miasta Tczew.”

 

Walka Tczewian z komunistycznym symbolem w mieście trwa już od lat. Petycje, pikiety, a nawet zakrywanie gwiazdy i pomnika workami na śmieci nie przekonały włodarzy do podjęcia kroków w tej sprawie.

Check Also

Gdynia: Konferencja prasowa Wszechpolaków w związku z lewicowym wandalizmem

W piątek 5 lutego działacze gdyńskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej zorganizowali konferencję prasową, w związku z …