Home / Małopolskie / Rajd Narodowego Czynu Zbrojnego – Małopolska

Rajd Narodowego Czynu Zbrojnego – Małopolska

W minioną sobotę odbyła się pierwsza edycja Rajd Narodowego Czynu Zbrojnego – Małopolska, której uczestnikami byli delegaci z Pogórzańskie Koło Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz nowosądeckiego koła Młodzieży Wszechpolskiej.

Rajd wyruszył ze Szczyrzyca w pow. limanowskim. Prowadził przez Ciecień, Księżą Górę, Cublą Górę oraz Grodzisko. Trasa nie była przypadkowa. Na tym terenie operowali żołnierze NSZ. Na Grodzisku dokładnie tydzień wcześniej GRH “Żandarmeria” wraz z Narodowa Cracovia postawiła krzyż. Powieszona tablica na nim głosi, że nieopodal zostali pochowani dwaj partyzanci oddziału kpt. „Salwy”, polegli w bitwie pod Lipnikiem.

Grodzisko kryje jednak więcej historii. Można na nim bowiem łatwo zauważyć ślady dawnej warowni. Badania mówią, że już w V w. p.n.e. znajdowała się tam budowla obronna. Zameczek istniał też w dobie rządów Wiślan. Na tym terenie odkryto również ślady kultury celtyckiej. Budowla pełniła też funkcje obronne w czasach Piastów. Została zniszczona najprawdopodobniej wskutek najazdów tatarskich około XII/XIII w.

Podróż przez tereny operacyjne żołnierzy Jana Dubaniowskiego oraz dotarcie do miejsca pochówku jego ludzi, modlitwa nad ich grobem, znajdującym się tam do dziś, były dla obecnych ważnym doświadczeniem, jak i możliwością spotkania z historią i naturą równocześnie. Zakończeniem rajdu było wspólne integracyjne ognisko.

Check Also

Kraków: Wszechpolacy na grobach żołnierzy i działaczy narodowych

Mamy za sobą dwa pełne zadumy dni. Odwiedziliśmy groby Bohaterów i działaczy narodowych na Cmentarzu …